مصاحبه مدیران سازمان
اعتصاب غذای چهار زندانی سیاسی کُرد 13/4/1390
در روزهای اخیر انتقادهایی در این مورد مطرح شده که خبر اعتصاب غذای این زندانیان سیاسی مورد توجه رسانه‌ها واقع نشده است. به گفته اجلال قوامی چند عامل در این میان می‌تواند مؤثر بوده باشد.
بیشتر

  مصاحبه مدیران سازمان
سه زندانی سیاسی کرد همچنان در اعتصاب غذا 13/4/1390
اعتصاب غذای سه زندانی کرد که به علت فعالیت‌های سیاسی بازداشت شده‌اند، وارد سومین هفته خود شده است.
شدند.

اجلال قوامی، سخنگوی سازمان حقوق بشر کردستان در این رابطه به بی بی سی فارسی گفت خواسته اصلی این سه تن آن است که به بند زندانیان سیاسی منتقل شوند.
بیشتر

  مصاحبه مدیران سازمان
روند نقض حقوق بشر در کردستان پایان یابد 10/6/1389
اجلال قوامی سخنگوی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان با اشاره به وضعیت نامناسب جسمی محمد صدیق کبودوند ریس دربند سازمان حقوق بشر کردستان از مقامات قضایی درخواست نمود که زمینه ای فراهم شود تا وی بتواند در خارج از زندان به معالجات پزشکی اش ادامه دهد .
بیشتر


آرشیو ماهیانه:

شهریور1389  -  تیر1390  -  

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com