همه
حبس خودسرانه و آزار قضایی مدافعان حقوق بشر ادامه دارد 31/4/1392
پاریس ـ ژنو، 31 تیر 1392 (22 ژوئیه 2013) ـ برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، که برنامه مشترک «فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر» (FIDH) و «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» (OMCT) است، سرکوب مداوم مدافعان حقوق بشر را در ایران محکوم می کند.
بیشتر

  همه
مصر باید حاکمیت قانون را هرچه سریعتر برقرار کند! 17/4/1392

ارتش روش هایی را که پس از سقوط مبارک در فوریه 2011 برای اعمال قدرت به کار گرفت، اکنون برای برکناری محمد مُرسی و مهارِ اعضای اخوان المسلمین به کار گرفته است و این روش ها باعث نگرانی شدید است.
بیشتر

  همه
اعتصاب غذای محمدامین عبدالهی در زندان ارومیه 5/4/1392
محمدامین عبدالهی، زندانی سیاسی کرد در اعتراض به شرایط نامناسب خود در زندان ارومیه دست به اعتصاب غذای خشک زده است.
بیشتر


آرشیو ماهیانه:

دی1387  -  بهمن1387  -  اسفند1387  -  اردیبهشت1388  -  

خرداد1388  -  آذر1389  -  تیر1390  -  مرداد1390  -  

شهریور1390  -  آذر1390  -  دی1390  -  بهمن1390  -  

فروردین1391  -  اردیبهشت1391  -  خرداد1391  -  تیر1391  -  

شهریور1391  -  اسفند1391  -  فروردین1392  -  اردیبهشت1392  -  

خرداد1392  -  تیر1392  -  مرداد1392  -  شهریور1392  -  

آبان1392  -  آذر1392  -  بهمن1392  -  اردیبهشت1393  -  

خرداد1393  -  تیر1393  -  آذر1394  -  

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com