همه
زنجیره قتل‌ها 29/8/1392
بیشتر

  همه
عبدالکریم لاهیجی: حبس خانگی غیرقانونی و خودسرانه است 12/8/1392
بیشتر

  همه
خواهان توقف اعدامهای سیاسی هستیم! 12/8/1392
بیشتر

  همه
انتقال زندانی سیاسی کرد محکوم به اعدام به سلول انفرادی و نامه سرگشاده خانواده وی 12/8/1392
چند روز پیش محکومیت اعدام منصور آروند در دیوان عالی کشور به تایید رسید و وی در آستانه اجرای حکم اعدام قرار دارد.
بیشتر

  همه
اعدام 16 زندانی بلوچ تاکیدی بر تداوم سیاست دولتی ایجاد وحشت 10/8/1392
بیشتر

  همه
دولتمردان مرگ خاموش زندانیان عقیدتی را تدارک می بینند 13/8/1392
بیشتر


آرشیو ماهیانه:

دی1387  -  بهمن1387  -  اسفند1387  -  اردیبهشت1388  -  

خرداد1388  -  آذر1389  -  تیر1390  -  مرداد1390  -  

شهریور1390  -  آذر1390  -  دی1390  -  بهمن1390  -  

فروردین1391  -  اردیبهشت1391  -  خرداد1391  -  تیر1391  -  

شهریور1391  -  اسفند1391  -  فروردین1392  -  اردیبهشت1392  -  

خرداد1392  -  تیر1392  -  مرداد1392  -  شهریور1392  -  

آبان1392  -  آذر1392  -  بهمن1392  -  اردیبهشت1393  -  

خرداد1393  -  تیر1393  -  آذر1394  -  

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com