زندانیان
تا کی نقض حقوق انسانی در کشور ایران ادامه داشته باشد؟ 6/3/1391
اینجانب محمدامین آگوشی اهل پیرانشهر ، فرهنگی بازنشسته که مدت چهار سال است در زندان ارومیه اسیر می باشم درسال 88 از سوی دادگاه نظامی ارومیه به جرم کرد بودن و فعال مدنی و به اتهام ارتباط با اقلیم کردستان به اعدام محکوم شده ام، چون حکم صادره خلاف قانون و اصول انسانی بوده شدیداً به آن اعتراض کردم در نتیجه شعبه 31 دیوان عالی کشور حکم صادره نقض و پرونده جهت اعاده دادرسی عادلانه به شعبه هم ارز دادسرای عمومی نظامی ارسال و اعاده گردید. شعبه هم ارز بدون توجه به مستندات دیوان ضمن نقض اعدام حکم ده سال تبعید در زندان زاهدان صادر نموده است.
بیشتر

  دیدگاه آزاد
نامه ای به پدر عزیزم رحمان ابراهیم زاده که همچون بید خم شد اما نشکست 1/3/1391
بیشتر


آرشیو ماهیانه:

دی1387  -  فروردین1388  -  اردیبهشت1388  -  خرداد1388  -  

شهریور1388  -  اسفند1388  -  فروردین1389  -  شهریور1389  -  

آبان1389  -  آذر1389  -  دی1389  -  بهمن1389  -  

فروردین1390  -  اردیبهشت1390  -  خرداد1390  -  تیر1390  -  

مرداد1390  -  شهریور1390  -  مهر1390  -  آبان1390  -  

آذر1390  -  اسفند1390  -  فروردین1391  -  اردیبهشت1391  -  

خرداد1391  -  تیر1391  -  مرداد1391  -  شهریور1391  -  

دی1391  -  اردیبهشت1392  -  خرداد1392  -  تیر1392  -  

مهر1392  -  آذر1392  -  فروردین1393  -  اردیبهشت1393  -  

خرداد1393  -  اردیبهشت1395  -  خرداد1395  -  آذر1395  -  


     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com