دیدگاه سازمان
پیام رسانه‌ای برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر 14/3/1395
بیشتر

  دیدگاه آزاد
درخواست انور حسین پناهی از آقای کبودوند برای پایان دادن به اعتصاب غذایش 9/3/1395
بیشتر

  دیدگاه سازمان
حضور کبودوند در دادگاه با کمک مأموران زندان 7/3/1395
وضعیت محمد صدیق کبودوند، فعال حقوق بشر و روزنامه نگار زندانی که بیش از دو هفته است به اعتصاب غذای خود ادامه میدهد، وخیم گزارش شده است.
بیشتر

  دیدگاه سازمان
14/3/1395
بیشتر


آرشیو ماهیانه:

دی1387  -  فروردین1388  -  اردیبهشت1388  -  خرداد1388  -  

شهریور1388  -  اسفند1388  -  فروردین1389  -  شهریور1389  -  

آبان1389  -  آذر1389  -  دی1389  -  بهمن1389  -  

فروردین1390  -  اردیبهشت1390  -  خرداد1390  -  تیر1390  -  

مرداد1390  -  شهریور1390  -  مهر1390  -  آبان1390  -  

آذر1390  -  اسفند1390  -  فروردین1391  -  اردیبهشت1391  -  

خرداد1391  -  تیر1391  -  مرداد1391  -  شهریور1391  -  

دی1391  -  اردیبهشت1392  -  خرداد1392  -  تیر1392  -  

مهر1392  -  آذر1392  -  فروردین1393  -  اردیبهشت1393  -  

خرداد1393  -  اردیبهشت1395  -  خرداد1395  -  آذر1395  -  


     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com