دیدگاه آزاد
برای 25 خرداد سالروز تولد فرزندعزیزم نیما ابراهیم زاده 29/3/1390
برای 25 خرداد سالروز تولد فرزند عزیزم نیما ابراهیم زاده
این نامه با چند روز تاخیر منتشر میشود
«بهنام ابراهیم زاده زندانی دربند 350 اوین، که در دادگاه انقلاب اسلامی ایران شعبه 28به سرپرستی قاضی مقیسه مورخ 22 خرداد 90 به جرم فعالیت های کودکان و کارگری به 20 سال حبس محکوم شد بیش از یک سال ازهرگونه ملاقات حضوری و مرخصی و تلفنی محروم بوده است.»
نیمای عزیز 25 خرداد سالروز تولدت گرامی باد
انگار همین دیروز بود که به دنیا آمدی و یک عالمه فرشته زیبا ترا تا دنیا بدرقه کردند.
چرا که قرار بود تو فرزندی باشی از فرزندان ایران زمین که نه فقط خانواده که همه ایرانیان از داشتن چنین پسری افتخار کنند
نیمای نازنین گل قشنگم
حالا خیلی از زمانی که تو به دنیا آمدی می گذرد، می دانی که از آمدنت چقدر خوشحال شدم. و می دانی که فقط من خوشحال نشدم، بلکه آمدنت نه فقط جمع زیادی را خوشحال کرد بلکه به خانه ما و کانون خانوادگی مان دلگرمی و گرما بخشید. گرمای محبت، گرمای عاطفه و حرارت عشق، که از هر حرارتی لذت بخش تر و مطبوع تر است.
نیمای لحظه های من
هم اکنون تو مرد کوچک خانواده، امید آینده ما و دوستدارانت و چشم و چراغ دلبستگانت هستی. با اراده و ایمان و پشتکار به پیش برو که جهان آینده منتظر توست.
25 خرداد سالروز تولدت مبارک باد پسرم، به امید فردا و دنیای شاد و خلاق
بهنام ابراهیم زاده پدر زندانی اوین خرداد 90
بیشتر

  دیدگاه آزاد
تراژدی بزرگ وکمدی فلاکت بار پژاک 17/3/1390
بیشتر


آرشیو ماهیانه:

دی1387  -  فروردین1388  -  اردیبهشت1388  -  شهریور1388  -  

اسفند1388  -  فروردین1389  -  شهریور1389  -  آبان1389  -  

آذر1389  -  بهمن1389  -  خرداد1390  -  تیر1390  -  

مرداد1390  -  شهریور1390  -  آبان1390  -  آذر1390  -  

اسفند1390  -  فروردین1391  -  اردیبهشت1391  -  خرداد1391  -  

تیر1391  -  مرداد1391  -  شهریور1391  -  دی1391  -  

اردیبهشت1392  -  تیر1392  -  مهر1392  -  آذر1392  -  

فروردین1393  -  اردیبهشت1393  -  خرداد1393  -  اردیبهشت1395  -  

خرداد1395  -  آذر1395  -  

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com