دیدگاه آزاد
آیا نباید از حقوق خود هم دفاع كنیم 21/1/1393
چرا فقط از حقوق بشر كُردها دفاع می‌كنید؟ این سوالی بود که چندی پیش یکی از دوستانم از من پرسید. منم دوست دارم در این مورد چند نکته را یادآوری و توضیح دهم؛ و این سوال را از فعالان حقوق بشری بپرسم كه چرا تنها از حقوق طیفی خاصی دفاع می‌كنید؟
بیشتر

  دیدگاه آزاد
از دستيابی به حقيقت تا تحقق عدالت: دادگستری 21/1/1393
بیشتر

  دیدگاه آزاد
دادگستری در دوران گذار 21/1/1393
بیشتر


آرشیو ماهیانه:

دی1387  -  فروردین1388  -  اردیبهشت1388  -  شهریور1388  -  

اسفند1388  -  فروردین1389  -  شهریور1389  -  آبان1389  -  

آذر1389  -  بهمن1389  -  خرداد1390  -  تیر1390  -  

مرداد1390  -  شهریور1390  -  آبان1390  -  آذر1390  -  

اسفند1390  -  فروردین1391  -  اردیبهشت1391  -  خرداد1391  -  

تیر1391  -  مرداد1391  -  شهریور1391  -  دی1391  -  

اردیبهشت1392  -  تیر1392  -  مهر1392  -  آذر1392  -  

فروردین1393  -  اردیبهشت1393  -  خرداد1393  -  اردیبهشت1395  -  

خرداد1395  -  آذر1395  -  

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com