گزارش هفته
درخواست‌های خانواده کبودوند عملاً بدون پاسخ مانده است رویا کریمی 7/9/1389
بیشتر

  گزارش هفته
جان محمدصدیق کبودوند در خطرست كاوه قريشي 7/9/1389
بیشتر

  گزارش ماه
هیچ کس پاسخ گوی ناامنی ها در کردستان نیست. کاوه قریشی 1/9/1389
بیشتر

  میثاق گزارشگران
نگاهی به وضعیت حقوق بشر در کردستان طی هفته‌ای که گذشت* 10/9/1389
بدترین خبر این هفته اعدام فصیح یاسمنی زندانی سیاسی کُرد بود که بامداد 16 دی ماه در زندان خوی اجرا شد. اتهام این جوان 28 ساله، محاربه از طریق همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون کردستان عنوان شده بود. اتهامی که مستندش شکایت اداره اطلاعات و اعترافاتی بوده که تحت فشار از خود متهم اخد گردیده بود. این دومین اعدام سیاسی در کردستان طی دو ماه گذشته است. 20 آبان 1388 نیز احسان فتاحیان به اتهام محاربه در زندان سنندج اعدام شد
بیشتر


آرشیو ماهیانه:

بهمن1387  -  تیر1388  -  مرداد1388  -  شهریور1388  -  

شهریور1389  -  آذر1389  -  تیر1390  -  فروردین1391  -  

تیر1391  -  شهریور1391  -  بهمن1392  -  فروردین1393  -  


     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com