گزارش هفته
دولتمردان ایرانی باید محمد صدیق کبودوند را فوری و بی قید و شرط آزاد کنند دولتمردان ایرانی باید محمد صدیق کبودوند را فوری و بی قید و شرط آزاد کنند 28/4/1391
بیشتر

  گزارش هفته
جلوگیری از اعزام محمدصدیق کبودوند به بیمارستان، به دلیل خودداری وی از زدن دستبند 25/4/1391
چکیده :در پی وخامت وضع جسمانی محمد صدیق کبودوند در اثر اعتصاب غذا، و عفونت و درد کلیه وی، پزشک زندان درخواست اعزام وی به بیمارستان خارج از زندان کرده بود که شعبه مأمور اعزام به دلیل امتناع کبودوند از زدن دستبند، از اعزام وی به بیمارستان خودداری کرد. پس از آن، مسئولان زندان هم دستور به لغو اعزام وی به بیمارستان دادند و بدین ترتیب کبودوند با وجود وخیم بودن وضعیت جسمانی اش به بند ٣۵٠ بازگردانده شد
بیشتر

  گزارش هفته
کمپین حمایت از کبودوند نامه‌ای خطاب به مسعود بارزانی نوشت 14/4/1391
کُردپا: "کمپین حمایت از محمدصدیق کبودوند" طی نامه‌ای به رئیس اقلیم کُردستان عراق، خواستار وساطت وی در رسیدگی به مطالبات رئیس سازمان دفاع از حقوق‌بشر کُردستان شدند.
بیشتر

  گزارش هفته
تاکید بر ایدەها؛ درخواست توقف اعتصاب غذای کبودوند 11/4/1391
کمپین پشتیبانی از محمد صدیق کبودوند، دبیر زندانی سازمان حقوق بشر کردستان در ادامە حمایت از خواستەهای این سمبل حقوق بشر، بار دیگر از می خواھد کە با اقدامات مناسب به حمایت ھای خود از وی ادامە دهد، بە شکلی کە بتوانیم صدای حق خواھی ایشان و جامعه‌ی کردستان را ھر چە رساتر بە گوش جھانیان و تمامی وجدانهای بیدار رسانده‌ و بر حقوق انسانی خود و وفاداری به‌ فرزندان خویش تاکیدی دوباره‌ کرده، و نیز این پیام را دوباره‌ برسانیم کە تحت ھر شرایطی فرزندان این سرزمین کە برای آزادی و حقوق ملت خود مبارزە می کنند تنها نخواهد نماند.
بیشتر

  گزارش هفته
کبودوند در معرض خطر جدیست، تمام ظرفیتها برای حمایت از وی به کار گرفته شود 10/4/1391
امروز محمد صدیق کبودوند، موسس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در حالی ٣٥مین روز اعتصای خود را پشت سر می گذارد که وی به دلیل بیماریهای قلبی و پروستات نیاز به جراحی فوری دارد. کبودوند همچنین به دلیل ضعف شدید جسمانی ناشی از اعتصاب به عفونت حاد کلیوی نیز مبتلا شده و جان وی در معرض خطر جدی قرار گرفته است.
«کمپین حمایت از کبودوند» از همان روز دوم اعلام اعتصاب، ضمن ایجاد کانال ارتباطی با نهادها و شخصیتهای فعال در سطح بین المللی و بخشهای مختلف کردستان، حداقل رسالت خویش را بر آن قرار داد کە تریبونی جهت انعکاس صدای کبودوند باشد
بیشتر

  گزارش هفته
بيش ازچهل نهاد مدنی و تشکل سیاسی بیانیه ی حمایت از کبودوند را امضا کردند 10/4/1391
نگرانى جامعه بين المللى مدافعان حقوق بشر نسبت به تندرستى محمد صديق كبودوند
محمد صدیق کبودوند، موسس و مديرسازمانِ دفاع از حقوق بشرِ کردستان و مدیر مسئولِ هفته نامه ی توقیف شده ی «پیام مردم» در تماسی کە از زندان اوین با خانوادە خود داشتە ، اعلام کردە است با توجە بە اینکە مقامات جمهوری اسلامی بە درخواست ملاقات وی با فرزند بیمارش جواب مثبت ندادەاند ایشان از ٦ خردادماە ١٣٩١ دست بە اعتصاب غذا زدەاند کە تاکنون نیز ادامە دارد.
محمد صديق كبودوند در تير ماه سال ١٣٨٦خورشيدى به دلیل فعالیتهای حقوق بشری اش بازداشت و پس از تحمل ماهها زندان انفرادی سرانجام در دادگاه انقلاب اسلامى تهران به اتهام “اقدام عليه امنيت ملی” و “تبليغ عليه نظام” از طريق تاسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و فعالیت در آن به ۱۰ سال و نیم حبس محکوم گرديد
بیشتر


آرشیو ماهیانه:

بهمن1387  -  تیر1388  -  مرداد1388  -  شهریور1388  -  

شهریور1389  -  آذر1389  -  تیر1390  -  فروردین1391  -  

تیر1391  -  شهریور1391  -  بهمن1392  -  فروردین1393  -  


     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com