خبر
محكوميت تازه ساسان بابايی، معلم كُرد 15/4/1388
خبرگزاری ديده‌بان حقوق بشر كردستان: ساسان بابايی معلم كاميارانی كه از سه سال پيش با اتهام تبليغ عليه نظام و ارتباط با احزاب كُردی در زندان سنندج به سر می‌برد در تازه‌‌ترين پرونده خود به اتهام اقدام عليه امنيت ملی از سوی ‌شعبه‌ی اول دادگاه انقلاب سنندج با رياست قاضی بابايی به يك سال حبس تعزيری ديگر محكوم شد. اين در حالی‌ست كه پرونده جديد او مربوط به زمانی‌‌ست كه وی‌ در زندان بوده است.
همچنين دادگاه ديگری اين معلم كُرد را در پرونده‌ای مربوط به مسائل صنفی و شغلی وی به 3 سال تبعيد به سمنان محكوم كرده است كه پس از پايان دوران محكوميت و آزادی از زندان جهت ادامه‌ی تدريس بايد به محل فوق منتقل شود.
گفتنی‌ست ساسان بابايی در طول مدتی كه در زندان سنندج بوده به علت شرايط خاص و نامناسب زندان دچار بيماری‌های مختلف گرديده است.
بیشتر

  خبر
تداوم توپباران كوهستان ‌شاهو 15/4/1388
بیشتر

  خبر
محكوميت يك شهروند كُرد به دو سال حبس 15/4/1388
بیشتر

  مصاحبه
صالح نیکبخت در گفتگو با خبر گزاری دیدبان حقوق بشر کردستان 13/4/1388
بیشتر

  خبر
بازداشت شهروندان سقزی 12/4/1388
هنوز از دو‌ شهروند سقزی که‌ از مدتها قبل یعنی در تاریخ 15 و 28 اسفند 1387 توسط اداره‌ اطلاعات سقز دستگیر شده‌ و از آنجا به‌ اداره‌ اطلاعات شهرستان سنندج منتقل شدند خبری در دست نیست.
بیشتر

  خبر
حکم زندان پوریا قوامی دانشجوی رشته‌ مهندسی معدن توسط دادگاه‌ تجدید نظر تایید شد 12/4/1388
بیشتر

  خبر
8 ماه حبس تعزیری برای سه‌ جوان شهر پاوه‌ 12/4/1388
بیشتر

  میثاق دیده بانان
بيانيه‌ی انتقادی جمعی از فعالان مدنی سردشت به مناسبت بيست و دومین سالياد فاجعه بمباران شيميايی سردشت 11/4/1388
بیشتر

  خبر
تایید حکم یکسال زندان برای بهروزرحیمی 20/4/1388
بیشتر


آرشیو ماهیانه:

مهر1385  -  آبان1387  -  آذر1387  -  دی1387  -  

بهمن1387  -  اسفند1387  -  فروردین1388  -  اردیبهشت1388  -  

خرداد1388  -  تیر1388  -  مرداد1388  -  شهریور1388  -  

مهر1388  -  اسفند1388  -  فروردین1389  -  خرداد1389  -  

شهریور1389  -  مهر1389  -  آبان1389  -  آذر1389  -  

دی1389  -  بهمن1389  -  اسفند1389  -  فروردین1390  -  

اردیبهشت1390  -  خرداد1390  -  تیر1390  -  مهر1390  -  

آبان1390  -  آذر1390  -  دی1390  -  بهمن1390  -  

فروردین1391  -  اردیبهشت1391  -  خرداد1391  -  تیر1391  -  

مرداد1391  -  شهریور1391  -  فروردین1392  -  تیر1392  -  

مرداد1392  -  دی1392  -  بهمن1392  -  اسفند1392  -  

فروردین1393  -  اردیبهشت1393  -  خرداد1393  -  مرداد1393  -  

شهریور1393  -  مهر1393  -  آبان1393  -  آذر1393  -  

بهمن1393  -  اسفند1393  -  مرداد1394  -  مهر1394  -  

آبان1394  -  آذر1394  -  دی1394  -  فروردین1395  -  

خرداد1395  -  تیر1395  -  مرداد1395  -  بهمن1395  -  

اسفند1395  -  اردیبهشت1396  -  خرداد1396  -  شهریور1396  -  

دی1396  -  بهمن1396  -  فروردین1397  -  اردیبهشت1397  -  

تیر1397  -  شهریور1397  -  مهر1397  -  آبان1397  -  

آذر1397  -  اردیبهشت1398  -  بهمن1399  -  

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com