خبر
قتل یک کولبر در منطقه میراوی، سردشت 12/12/1389
طی دو هفته اخیر ۳ تن از کاسبهای کرد بدست نیروهای انتظامی بقتل رسید و یک تن دیگر بر اثر تیراندزای این نیروها زخمی شد. فریدون اسماعیل‌زاده شهروند مهابادی به علت شلیک مستقیم نیروهای انتظامی در منطقه مرزی «میراوی» جان خود را از دست داد، در این رویداد شماری از احشام بارکش نیز کشته شدند
بیشتر

  خبر
مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم: تا دیر نشده حقوق شرعی و قانونی ملت را به رسمیت بشناسید 12/12/1389
ادامه واکنش های اعتراضی به حصر و ادامه بازداشت راهبران جنبش سبز و تشدید فضای امنیتی و خفقان در کشور، مجمع مدرسین و محققین حوزه ی علمیه قم نیز با صدور بیانیه ای خطاب به حاکمیت هشدار دار که "تا دیر نشده است حقوق شرعی و قانونی ملت را به رسمیت بشناسند، قانون اساسی را به موقع عمل درآورند، با آزادی زندانیان سیاسی روح برادری و رأفت را در جامعه زنده کنند، عرصه رسانه ای را از رفتارهای خلاف اخلاق پاک سازی کنند و به همه ملت و خصوصاً منتقدان مسالمت جوی، اجازه ابراز عقیده دهند
بیشتر

  خبر
40 سال حبس برای 7 شهروند بوکانی 4/12/1389

خبر گزاری دیدبان حقوق بشر کردستان: 7 شهروند بوکانی به نام های به نام های «محمد براعی» (11 سال)، «حسین جوادی»،(6 سال) «عبدالله خسروزاده»(6 سال) ، «عثمان احسنی»(6 سال) و «حسام محمدی»(2 سال)، «مهین محمودتختی»»(2 سال)، و «صدیق احمدی»(2 سال)، مجموعاً به 46 سال حبس تایید شده به اتهام فعالیت های مذهبی محکوم شدند.
نامبردگان در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به اتهام فعالیت تبلیغی مذهبی اهل سنت محکوم شده و دادگاه تجدیدنظر 54 حکم های مربوطه را تایید نموده است.
چهارشنبه 4اسفند 1389
بیشتر


آرشیو ماهیانه:

مهر1385  -  آبان1387  -  آذر1387  -  دی1387  -  

بهمن1387  -  اسفند1387  -  فروردین1388  -  اردیبهشت1388  -  

خرداد1388  -  تیر1388  -  مرداد1388  -  شهریور1388  -  

مهر1388  -  اسفند1388  -  فروردین1389  -  خرداد1389  -  

شهریور1389  -  مهر1389  -  آبان1389  -  آذر1389  -  

دی1389  -  بهمن1389  -  اسفند1389  -  فروردین1390  -  

اردیبهشت1390  -  خرداد1390  -  تیر1390  -  مهر1390  -  

آبان1390  -  آذر1390  -  دی1390  -  بهمن1390  -  

فروردین1391  -  اردیبهشت1391  -  خرداد1391  -  تیر1391  -  

مرداد1391  -  شهریور1391  -  فروردین1392  -  تیر1392  -  

مرداد1392  -  دی1392  -  بهمن1392  -  اسفند1392  -  

فروردین1393  -  اردیبهشت1393  -  خرداد1393  -  مرداد1393  -  

شهریور1393  -  مهر1393  -  آبان1393  -  آذر1393  -  

بهمن1393  -  اسفند1393  -  مرداد1394  -  مهر1394  -  

آبان1394  -  آذر1394  -  دی1394  -  فروردین1395  -  

خرداد1395  -  تیر1395  -  مرداد1395  -  بهمن1395  -  

اسفند1395  -  اردیبهشت1396  -  خرداد1396  -  شهریور1396  -  

دی1396  -  بهمن1396  -  فروردین1397  -  اردیبهشت1397  -  

تیر1397  -  شهریور1397  -  مهر1397  -  آبان1397  -  

آذر1397  -  اردیبهشت1398  -  بهمن1399  -  

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com