خبر
اعتصاب غذای نامحدود ۱۲ زندانی سیاسی در اعتراض به جانباختن هدی صابر و هاله سحابی 29/3/1390
به دنبال شهادت مظلومانه هدی صابر و هاله سحابی، دوازده نفر از زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ اوین در اعتراض به شهادت این دو زندانی سیاسی از صبح امروز، ۲۸ خرداد وارد اعتصاب غذای نا محدودشدند
بیشتر

  گزارش خبری
نامه فرزندان انورحسین پناهی، زندانی سیاسی و فعال مدنی 29/3/1390
فرزندان انورحسین پناهی، از زندانیان و فعالان سیاسی و مدنی کرد، که سالهاست در زندان به سر می برد، در آستانۀ بیستم ژوئن (سی خرداد) و تظاهرات سراسری در کشورهای جهان جهت درخواست آزادی زندانیان سیاسی در ایران، نامه ای به مجامع حقوق بشری و "وجدانهای بیدار" ارسال کرده‌ و خواستار اقدام عملی آنها جهت آزادی پدر خود و دیگر زندانیان سیاسی – عقیدتی در ایران شدند.
بیشتر

  گزارش خبری
از نروژ تا بلژیک همگام با رکاب زدن های یک فعال مدنی کرد ! 25/3/1390
در اعتراض به اعدام و حمایت از زندانیان سیاسی و مدنی در ایران :

"سلیمان چوگلی" فعال مدنی کرد ساکن نروژ در آستانه 20 ژوئن روز جهانی در حمایت از زندانیان سیاسی و مدنی در ایران و در اعتراض به اجرای احکام روز افزون اعدام و با اعلام حمایت از نامزدی "محمد صدیق کبودوند" رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، جهت دریافت جایزه‌ی صلح نوبل 2011 آکسیونی از شهر "تروندهایم" در نروژ به مقصد " پارلمان اروپا در بروکسل " انجام خواهد داد .

طی این آکسیون که با دوچرخه انجام خواهد گرفت، مسافتی قریب به 2200 کیلومتر را در طول یک ماه طی خواهد نمود. وی با این اقدام خود سعی خواهد کرد تا افکار عمومی جهان و غرب را به مسئله ی حقوق بشر در ایران معطوف نماید .

بی توجهی و عدم مسئولیت بخش اعظم حکومت ها و دولت مردان جهان در قبال نقض گسترده حقوق بشر در ایران، حاکمان جمهوری اسلامی را جسارتی صد چندان بخشیده است تا بدون هیچگونه ابایی مبادرت به دستگیری ،شکنجه، و اجرای احکام اعدام و سنگسار نموده و به ارعاب مردم بپردازند .

همگام و همصدا می توانیم ضجه های فروخورده و ناله های خفه شده زندانیان سیاسی و مدنی را فریادی بلند بوده و نگذاریم بیش از این در سکوت و خفقان، اهانت به شکوه و کرامت انسانی تداوم یابد.

با حمایت از کاندیداتوری کبودوند برای حفظ جان و اندیشه های آزادی خواهانه زندانیان سیاسی و مدنی در ایران تلاش نماییم.تاریخ و محل حرکت :

شنبه 18 ژوئن 2011

ساعت حرکت : 12 ظهر به وقت اروپا

محل حرکت : مرکز شهر تروندهایم (تورگه‌)سلیمان چوگلی

KMMK سازمان حقوق بشر کرد – اروپا

RMMK کمیسیون اروپائی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

CFPPI کمپین 20 ژوئن – روز جهانی در حمایت از زندانیان سیاسی

KAK جامعه‌ صلح کردستان - تروندهایم نروژ

CHAK کوردوساید واچ ( چاک )

عفو بین الملل(امنستی انترناشنال)

SOS-RASISME سازمان ضد نژادپرستی اس او اس راسیسمه‌

کمپین پشتیبانی از نامزدی کبودوند برای جایزه‌ صلح نوبل سال 2011

کمیته‌ کار کردن جهت دریافت جایزه‌ صلح نوبل – کبودوند، نروژ

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی
گروه مشاوره‌ پناهندگان – تروندهایم نروژ
بیشتر

  خبر
دوسال حبس تعزيري به مدت 5سال تعليق براي يك فعال مدني 10/3/1390

حكم دادگاه بدوي دلير اسكندري فعال مدني و دبير سابق اتحاديه دموكراتيك دانشجويان كرد صادر شد. اين حكم كه از سوي قاضي طياري رييس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي سنندج صادر شده ،اين فعال سابق دانشجويي را به دو سال حبس تعزيري كه به مدت 5سال تعليق شده ،محكوم نموده است.
دلير اسكندري سال گذشته در جريان حضور تعدادي از فعالان مدني در منزل حبيب ا.. لطيفي بازداشت كه مدتي را در بازداشتگاه بود و با قرار وثيقه هشتاد ميليون توماني آزاد شد
بیشتر


آرشیو ماهیانه:

مهر1385  -  آبان1387  -  آذر1387  -  دی1387  -  

بهمن1387  -  اسفند1387  -  فروردین1388  -  اردیبهشت1388  -  

خرداد1388  -  تیر1388  -  مرداد1388  -  شهریور1388  -  

مهر1388  -  اسفند1388  -  فروردین1389  -  خرداد1389  -  

شهریور1389  -  مهر1389  -  آبان1389  -  آذر1389  -  

دی1389  -  بهمن1389  -  اسفند1389  -  فروردین1390  -  

اردیبهشت1390  -  خرداد1390  -  تیر1390  -  مهر1390  -  

آبان1390  -  آذر1390  -  دی1390  -  بهمن1390  -  

فروردین1391  -  اردیبهشت1391  -  خرداد1391  -  تیر1391  -  

مرداد1391  -  شهریور1391  -  فروردین1392  -  تیر1392  -  

مرداد1392  -  دی1392  -  بهمن1392  -  اسفند1392  -  

فروردین1393  -  اردیبهشت1393  -  خرداد1393  -  مرداد1393  -  

شهریور1393  -  مهر1393  -  آبان1393  -  آذر1393  -  

بهمن1393  -  اسفند1393  -  مرداد1394  -  مهر1394  -  

آبان1394  -  آذر1394  -  دی1394  -  فروردین1395  -  

خرداد1395  -  تیر1395  -  مرداد1395  -  بهمن1395  -  

اسفند1395  -  اردیبهشت1396  -  خرداد1396  -  شهریور1396  -  

دی1396  -  بهمن1396  -  فروردین1397  -  اردیبهشت1397  -  

تیر1397  -  شهریور1397  -  مهر1397  -  آبان1397  -  

آذر1397  -  اردیبهشت1398  -  بهمن1399  -  

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com