میثاق دیده بانان
اتحادیه دموکراتیک دانشجویان کرد حوادث تروریستی اخیر کردستان را محکوم کرد 21/7/1389
اتحادیه دموکراتیک دانشجویان کرد با انتشار بیانیه یی حوادث تروریستی اخیر در شهرهای مناطق کردنشین کشور را محکوم کرد. در این بیانیه از احزاب و جریانهای سیاسی خواسته شده تا موضع خود را روشن نمایند.متن کامل این بیانیه که در اختیار خبرگزاری دیده بان حقوق بشر کردستان قرار گرفته است؛ در پی می آید
بیشتر

  میثاق دیده بانان
انتقال به زندان مرکزی سنندج پس از 6ماه انفرادی 12/7/1389
حسام صلواتی پس از گذراندن 6 ماه انفرادی در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج به قرنطینه زندان مرکزی سنندج انتقال یافت
بیشتر


آرشیو ماهیانه:

اسفند1387  -  اردیبهشت1388  -  خرداد1388  -  تیر1388  -  

مرداد1388  -  شهریور1388  -  اسفند1388  -  خرداد1389  -  

مهر1389  -  آبان1389  -  آذر1389  -  بهمن1389  -  

اردیبهشت1390  -  بهمن1390  -  اردیبهشت1391  -  تیر1391  -  

فروردین1392  -  بهمن1392  -  فروردین1393  -  اردیبهشت1393  -  

خرداد1393  -  مرداد1393  -  مهر1393  -  آبان1394  -  

آذر1394  -  خرداد1395  -  

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com