میثاق دیده بانان
انتقال ناگهانی سید فرزاد حسینی زندانی اهل سنت به مکانی نامعلوم 26/1/1393
سید فرزاد حسینی زندانی عقیدتی اهل سنت کُرد، امروز سه‌شنبه 26 فروردین از زندان رجایی شهر بدون اطلاع قبلی به مکان نامعلومی منتقل شد.
بیشتر

  میثاق دیده بانان
پايان اعتصاب غذای دو زندانی سياسی كُرد در زندان طبس 20/1/1393
فخرالدين فرجی و محمد امين عبدالهی دو زندانی سياسی كُرد، امروز چهارشنبه 20 فروردين با قول مساعد مسوولان زندان طبس، به اعتصاب غذای خود پايان دادند.
بیشتر


آرشیو ماهیانه:

اسفند1387  -  اردیبهشت1388  -  خرداد1388  -  تیر1388  -  

مرداد1388  -  شهریور1388  -  اسفند1388  -  خرداد1389  -  

مهر1389  -  آبان1389  -  آذر1389  -  بهمن1389  -  

اردیبهشت1390  -  بهمن1390  -  اردیبهشت1391  -  تیر1391  -  

فروردین1392  -  بهمن1392  -  فروردین1393  -  اردیبهشت1393  -  

خرداد1393  -  مرداد1393  -  مهر1393  -  آبان1394  -  

آذر1394  -  خرداد1395  -  

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com