میثاق دیده بانان
همدلی روزنامه نگاران کردستانی با شنگال و کوبانی 26/5/1393
همدلی روزنامه نگاران کردستانی با شنگال و کوبانی
روزنامه نگاران کردستانی در اولین ساعات روز یکشنبه با اهدای کمک های خود با مردم شنگال و کوبانی هم دل شدند.
این روزنامه نگاران با اهدای کمک های خود از رسانه های دنیا خواستند که فریاد کودکان و زنان بی دفاع شنگال و کوبانی را به گوش جهانیان برسانند.
دکتر قطب الدین صادقی نیز در این میان به روزنامه نگاران کردستانی پیوست و در کمک به شنگال و کوبانی هم دل و هم صدا شد. این هنرمند برجسته کرد از محافل بین المللی درخواست کرد که شنگال و کوبانی را تنها نگذارند.
بیشتر

  میثاق دیده بانان
ديدار كمپين حمايت از شنگال و كوباني با حاكم شرع مردمي كردستان 23/5/1393
. در اين ديدار اين فعال ملي مذهبي گفت: اسلامي كه من ميشناسم با خشونت سازگار نيست، اسلام منطق صلح، عقلانيت و دوستي است و نشان دادن چهره ي خشونت آميز از اسلام جفا به آن است. حاكم شرع مردمي كردستان در ادامه با تاكيد بر اينكه همدل و همراه كمپين حمايت از شنگال و كوباني است، افزود: اين كمپين كه بر مبناي نفي خشونت، مدارا و ترويج صلح است،
بیشتر


آرشیو ماهیانه:

اسفند1387  -  اردیبهشت1388  -  خرداد1388  -  تیر1388  -  

مرداد1388  -  شهریور1388  -  اسفند1388  -  خرداد1389  -  

مهر1389  -  آبان1389  -  آذر1389  -  بهمن1389  -  

اردیبهشت1390  -  بهمن1390  -  اردیبهشت1391  -  تیر1391  -  

فروردین1392  -  بهمن1392  -  فروردین1393  -  اردیبهشت1393  -  

خرداد1393  -  مرداد1393  -  مهر1393  -  آبان1394  -  

آذر1394  -  خرداد1395  -  

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com