خبر
اعتصاب غذای نامحدود ۱۲ زندانی سیاسی در اعتراض به جانباختن هدی صابر و هاله سحابی 29/3/1390
به دنبال شهادت مظلومانه هدی صابر و هاله سحابی، دوازده نفر از زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ اوین در اعتراض به شهادت این دو زندانی سیاسی از صبح امروز، ۲۸ خرداد وارد اعتصاب غذای نا محدودشدند
بیشتر

  خبر
دوسال حبس تعزيري به مدت 5سال تعليق براي يك فعال مدني 10/3/1390

حكم دادگاه بدوي دلير اسكندري فعال مدني و دبير سابق اتحاديه دموكراتيك دانشجويان كرد صادر شد. اين حكم كه از سوي قاضي طياري رييس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي سنندج صادر شده ،اين فعال سابق دانشجويي را به دو سال حبس تعزيري كه به مدت 5سال تعليق شده ،محكوم نموده است.
دلير اسكندري سال گذشته در جريان حضور تعدادي از فعالان مدني در منزل حبيب ا.. لطيفي بازداشت كه مدتي را در بازداشتگاه بود و با قرار وثيقه هشتاد ميليون توماني آزاد شد
بیشتر


آرشیو ماهیانه:

مهر1385  -  آذر1387  -  دی1387  -  بهمن1387  -  

اسفند1387  -  فروردین1388  -  اردیبهشت1388  -  خرداد1388  -  

تیر1388  -  مرداد1388  -  شهریور1388  -  مهر1388  -  

اسفند1388  -  فروردین1389  -  شهریور1389  -  مهر1389  -  

آبان1389  -  آذر1389  -  دی1389  -  بهمن1389  -  

اسفند1389  -  فروردین1390  -  اردیبهشت1390  -  خرداد1390  -  

تیر1390  -  مهر1390  -  آبان1390  -  آذر1390  -  

دی1390  -  بهمن1390  -  فروردین1391  -  اردیبهشت1391  -  

خرداد1391  -  تیر1391  -  مرداد1391  -  شهریور1391  -  

تیر1392  -  مرداد1392  -  دی1392  -  بهمن1392  -  

اسفند1392  -  فروردین1393  -  اردیبهشت1393  -  خرداد1393  -  

مرداد1393  -  شهریور1393  -  مهر1393  -  آبان1393  -  

آذر1393  -  بهمن1393  -  اسفند1393  -  مرداد1394  -  

مهر1394  -  دی1394  -  فروردین1395  -  خرداد1395  -  

مرداد1395  -  بهمن1395  -  اسفند1395  -  اردیبهشت1396  -  

خرداد1396  -  شهریور1396  -  دی1396  -  بهمن1396  -  

فروردین1397  -  اردیبهشت1397  -  تیر1397  -  شهریور1397  -  

مهر1397  -  آبان1397  -  آذر1397  -  

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com