خبر
شعر مشترك ده شاعر كردستان ايران براي رنج هاي شنگال 28/5/1393
ده شاعر نامدار و صاحب سبك كردستان ايران براي رنج و دردهاي اين روزهاي شنگال و كوباني و كودكان بي دفاعشان شعري مشترك سروده اند چرا كه درد مشترك اين روزهاي جامعه بشري است.
بیشتر

  خبر
بيانيه شماره ٢كمپين حمايت از كوباني و شنگال 25/5/1393
بيانيه شماره ٢كمپين حمايت از كوباني و شنگال
ازحضور بي شمار مردم و همراهي مسئولان كردستان سپاسگزاريم
بیشتر

  خبر
مجوز فعاليت كمپين حمايت از كوباني و شنگال صادر شد 21/5/1393
مجوز رسمي و قانوني كمپين حمايت از كوباني و شنگال از سوي استانداري كردستان صادر شد.
با صدور اين مجوز فعاليت هاي انسان دوستانه اين كمپين در قالب جمع آوري كمك هاي مردمي، اقدامات نمادين، جمع آوري اقلام و كالاهاي مورد نياز براي آورگان نظير دارو، مواد غذايي و پوشاك با همكاري و هماهنگي برخي نهادهاي مربوطه صورت مي گيرد.
بیشتر

  خبر
كمپين حمايت از مردم كوباني و شنگالي در كردستان ايران اعلام موجوديت كرد 15/5/1393
روز چهارشنبه ١٥ مردادماه ١٣٩٣ كمپين حمايت از مردم كوباني و شنگالي در كردستان ایران با حضور فعالان مدني ،سياسي و فرهنگي مناطق كردنشين ايران اعلام موجوديت كرد.
بیشتر

  خبر
شعر مشترك ده شاعر كردستان ايران براي رنج هاي شنگال 28/5/1393
بیشتر


آرشیو ماهیانه:

مهر1385  -  آذر1387  -  دی1387  -  بهمن1387  -  

اسفند1387  -  فروردین1388  -  اردیبهشت1388  -  خرداد1388  -  

تیر1388  -  مرداد1388  -  شهریور1388  -  مهر1388  -  

اسفند1388  -  فروردین1389  -  شهریور1389  -  مهر1389  -  

آبان1389  -  آذر1389  -  دی1389  -  بهمن1389  -  

اسفند1389  -  فروردین1390  -  اردیبهشت1390  -  خرداد1390  -  

تیر1390  -  مهر1390  -  آبان1390  -  آذر1390  -  

دی1390  -  بهمن1390  -  فروردین1391  -  اردیبهشت1391  -  

خرداد1391  -  تیر1391  -  مرداد1391  -  شهریور1391  -  

تیر1392  -  مرداد1392  -  دی1392  -  بهمن1392  -  

اسفند1392  -  فروردین1393  -  اردیبهشت1393  -  خرداد1393  -  

مرداد1393  -  شهریور1393  -  مهر1393  -  آبان1393  -  

آذر1393  -  بهمن1393  -  اسفند1393  -  مرداد1394  -  

مهر1394  -  دی1394  -  فروردین1395  -  خرداد1395  -  

مرداد1395  -  بهمن1395  -  اسفند1395  -  اردیبهشت1396  -  

خرداد1396  -  شهریور1396  -  دی1396  -  بهمن1396  -  

فروردین1397  -  اردیبهشت1397  -  تیر1397  -  شهریور1397  -  

مهر1397  -  آبان1397  -  آذر1397  -  

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com