گزارش خبری
فعال مذهبی در زندان امنیت جانی ندارد 21/12/1387
خبر گزاری دیدبان حقوق بشر کردستان
سنندج:ملا سیف الله حسینی از اعضای مکتب قرآن کردستان که در زندان ملایر دوران محکومیت 2.5ساله اش را سپری مینماید در وضعیت بسیار نگران کننده ای بسر میبرد.
خبر گزاری دیدبان حقوق بشر کردستان:خانواده این روحانی کرد به خبرگزاری دیدبان حقوق بشر کردستان گفتند در آخرین ملاقات ،وی به شدت از نحوه برخورد زندانبان و زندانیان اظهار نگرانی کرده، واظهار داشته برخی از زندانیان وی را تهدید به قتل نموده اند .خانواده این فعال سیاسی مذهبی کرد با اشاره به اینکه نگران امنیت جانی وی هستند افزودند: مشکلات ملا سیف الله را در خصوص نحوه برخوردبا وی که از طرف بعضی از زندانبان ها و تحریک برخی افراد به آزار و اذیت میپردازند به مسولان زندان و دستگاه قضایی انتقال داده ایم اما تاکنون پاسخ مناسبی به ما ارائه نگردیده است.
یادآور میگردد سیف الله حسینی پس از اتمام دوران محکومیت 2.5 ساله اش بایستی برای ادامه زندگی(تبعید) به سمیرم اصفهان برود.
بیشتر

  گزارش خبری
رد درخواست اعاده دادرسی در حكم زينب بايزيدی 18/12/1387
خبرگزاری ديده بان حقوق بشر كردستان: درخواست اعاده دادرسی در حكم زينب بايزيدی كه پيش از اين از سوی وكيل وی در ديوان عالی كشور مطرح گرديده بود رد شد.
بیشتر


آرشیو ماهیانه:

بهمن1387  -  اسفند1387  -  اسفند1388  -  بهمن1389  -  

اردیبهشت1390  -  خرداد1390  -  تیر1391  -  مرداد1392  -  

اردیبهشت1393  -  تیر1395  -  بهمن1395  -  فروردین1397  -  

اردیبهشت1398  -  

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com