گزارش خبری
بازداشت چندین نفر در روزهای اخیر در مناطق کردنشین ایران 27/11/1389
خبرگزاری دیدبان حقوق بشر کردستان:
طی روز های اخیر چندین نفر که اکثر آنها مذهبی هستند درشهر های مختلف در مناطق کردنشین ایران توسط نیروهای امنیتی بازداشت و اکثر آنها به زندان اوین در تهران منتقل شده اند
1) بازداشت 6 نفر در بوکان: «محمد براعی»، «عثمان احسنی» و «هیمن محمدی تختی» و «حسام محمودی» و «صدیق احمدی» و «عبدالله خسروزاده» گفته می شود نامبردگان از پیروان اهل سنت و جماعت بوده و به اتهام اقدام علیه امنیت از طریق ارتباط با گروه های مذهبی بازداشت شده اند. نامبردگان پس از بازجویی به تهران انتقال و در دادگاه انقلاب تهران تفهیم اتهام گردیدند.
2) بازداشت 4 نفر در پاوه: «سبحان محمدی»، «جمال سلیمانی»، «ستار امینی» و «خلیل محمدی» به اتهام ارتباط با گروه های مذهبی بازداشت و زندانی شده اند. گفته می شود به نامبردگان به اتهام اقدام علیه امنیت زده شده و آنها پس از بازداشت در کرمانشاه به تهران منتقل گردیدند.
3) بازداشت 2 نفر در پیرانشهر: «حسن عبداللهی» و «علی مینایی» توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و به آنها اتهام ارتباط با گروه های مذهبی زده شده و پس از نگهداری در بازداشتگاه های محلی به تهران منتقل گردیده اند.
4) بازداشت 6 نفر در مهاباد: «ابوبکر کریمی»، «داوود عبدالهی» و «خسرو بشارت فر» و «قاسم آبسته»، «کامران شیخه» و «انور خضری» به اتهام اقدام علیه امنیت توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. نامبردگان چند ماه پیش بازداشت شده و گفته می شود به اتهام اقدام علیه امنیت از طریق ارتباط با گروهک های مذهبی بازداشت شده اند. این خبرگزاری اطلاع کاملتری از آخرین وضعیت اتهام نامبردگان کسب نکرده است
5) بازداشت 2 نفر در سقز: «عثمان امین پور» و «فرهاد سلیمی» به اتهام فعالیت های مذهبی بازداشت و زندانی شده اند. 2 نفر به نام های «عثمان امین پور» و «فرهاد سلیمی» توسط نیروهای امنیتی بازداشت و دستگیر شده اند و پس از بازجویی در اداره اطلاعات شهرستان های منطقه به بازداشتگاه 209 وزارت اطلاعات در تهران منتقل شده اند. گفته می شود نامبردگان از روحانیون اهل سنت بوده و اتهام آنها فعالیت های مذهبی غیردولتی و اقدام علیه امنیت است
بیشتر

  گزارش خبری
نیاز مالی یک زندانی کرداهل کشور سوریه جهت عمل جراحی 7/11/1389
خبرگزاری دیده بان حقوق بشر کردستان:احمدرمضان کمال زندانی کرداهل سوریه که در مرز ایران و عراق دستگیر شده در حال گذراندن ده سال حبس در زندان اوین است.
این فرد که بخشی از بدنش در هنگام دستگیری در اثر شکنجه فلج شده به دلیل وخامت بیماری در وضعیت جسمانی و روانی نامناسبی قرار دارد.
وی به دلیل آنکه جهت انجام عمل جراحی و رهایی از این وضعیت 22 میلیون تومان پول نیاز دارد در هیچ یک از بیمارستانهای دولتی و خصوصی ÷ذیرفته نشده است
بیمارستان های دولتی و غیر دولتی تا مادامی که این پول را نپردازد از معالجه و درمان وی اجتناب می نمایند.
لذا از تمام کسانی که توانایی کمک به این فرد را دارند درخواست میشود با ایمیل ذیل مکاتبه نمایند.
Prmmkkurd1@gmail.com
بیشتر


آرشیو ماهیانه:

بهمن1387  -  اسفند1387  -  اسفند1388  -  بهمن1389  -  

اردیبهشت1390  -  خرداد1390  -  تیر1391  -  مرداد1392  -  

اردیبهشت1393  -  تیر1395  -  بهمن1395  -  فروردین1397  -  

اردیبهشت1398  -  

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com