گزارش خبری
نامه فرزندان انورحسین پناهی، زندانی سیاسی و فعال مدنی 29/3/1390
فرزندان انورحسین پناهی، از زندانیان و فعالان سیاسی و مدنی کرد، که سالهاست در زندان به سر می برد، در آستانۀ بیستم ژوئن (سی خرداد) و تظاهرات سراسری در کشورهای جهان جهت درخواست آزادی زندانیان سیاسی در ایران، نامه ای به مجامع حقوق بشری و "وجدانهای بیدار" ارسال کرده‌ و خواستار اقدام عملی آنها جهت آزادی پدر خود و دیگر زندانیان سیاسی – عقیدتی در ایران شدند.
بیشتر

  گزارش خبری
از نروژ تا بلژیک همگام با رکاب زدن های یک فعال مدنی کرد ! 25/3/1390
در اعتراض به اعدام و حمایت از زندانیان سیاسی و مدنی در ایران :

"سلیمان چوگلی" فعال مدنی کرد ساکن نروژ در آستانه 20 ژوئن روز جهانی در حمایت از زندانیان سیاسی و مدنی در ایران و در اعتراض به اجرای احکام روز افزون اعدام و با اعلام حمایت از نامزدی "محمد صدیق کبودوند" رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، جهت دریافت جایزه‌ی صلح نوبل 2011 آکسیونی از شهر "تروندهایم" در نروژ به مقصد " پارلمان اروپا در بروکسل " انجام خواهد داد .

طی این آکسیون که با دوچرخه انجام خواهد گرفت، مسافتی قریب به 2200 کیلومتر را در طول یک ماه طی خواهد نمود. وی با این اقدام خود سعی خواهد کرد تا افکار عمومی جهان و غرب را به مسئله ی حقوق بشر در ایران معطوف نماید .

بی توجهی و عدم مسئولیت بخش اعظم حکومت ها و دولت مردان جهان در قبال نقض گسترده حقوق بشر در ایران، حاکمان جمهوری اسلامی را جسارتی صد چندان بخشیده است تا بدون هیچگونه ابایی مبادرت به دستگیری ،شکنجه، و اجرای احکام اعدام و سنگسار نموده و به ارعاب مردم بپردازند .

همگام و همصدا می توانیم ضجه های فروخورده و ناله های خفه شده زندانیان سیاسی و مدنی را فریادی بلند بوده و نگذاریم بیش از این در سکوت و خفقان، اهانت به شکوه و کرامت انسانی تداوم یابد.

با حمایت از کاندیداتوری کبودوند برای حفظ جان و اندیشه های آزادی خواهانه زندانیان سیاسی و مدنی در ایران تلاش نماییم.تاریخ و محل حرکت :

شنبه 18 ژوئن 2011

ساعت حرکت : 12 ظهر به وقت اروپا

محل حرکت : مرکز شهر تروندهایم (تورگه‌)سلیمان چوگلی

KMMK سازمان حقوق بشر کرد – اروپا

RMMK کمیسیون اروپائی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

CFPPI کمپین 20 ژوئن – روز جهانی در حمایت از زندانیان سیاسی

KAK جامعه‌ صلح کردستان - تروندهایم نروژ

CHAK کوردوساید واچ ( چاک )

عفو بین الملل(امنستی انترناشنال)

SOS-RASISME سازمان ضد نژادپرستی اس او اس راسیسمه‌

کمپین پشتیبانی از نامزدی کبودوند برای جایزه‌ صلح نوبل سال 2011

کمیته‌ کار کردن جهت دریافت جایزه‌ صلح نوبل – کبودوند، نروژ

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی
گروه مشاوره‌ پناهندگان – تروندهایم نروژ
بیشتر


آرشیو ماهیانه:

بهمن1387  -  اسفند1387  -  اسفند1388  -  بهمن1389  -  

اردیبهشت1390  -  خرداد1390  -  تیر1391  -  مرداد1392  -  

اردیبهشت1393  -  تیر1395  -  بهمن1395  -  فروردین1397  -  

اردیبهشت1398  -  

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com