کمیپین بین المللی حقوق بشر در ایران
اسانلو را فورا آزاد کنید! جان وی در خطر است 28/2/1388
بیشتر

  کمیپین بین المللی حقوق بشر در ایران
در یکسال گذشته، دولت ایران آزارو اذیت فعالان کارگری را شدت و تشکل های مستقل کارگری را هدف قرارداده است 8/2/1388
بیشتر

  کمیپین بین المللی حقوق بشر در ایران
رهبران جامعه بهایی در ایران همچنان پس از گذشت یکسال به ناحق در بازداشت هستند 26/2/1388
بیشتر

  کمیپین بین المللی حقوق بشر در ایران
ممانعت از سفر مدافعان حقوق بشر و بازداشت فعالان حقوق زن 22/2/1388
بیشتر

  کمیپین بین المللی حقوق بشر در ایران
همه فعالان بازداشت شده در اول ماه می را آزاد کنید! 18/2/1388
بیشتر

  کمیپین بین المللی حقوق بشر در ایران
دادگاه تجدید نظر رکسانا صابری باید علنی و شفاف باشد 17/2/1388
بیشتر

  کمیپین بین المللی حقوق بشر در ایران
فراخوان مشارکت فعالان و سازمان های مدافع حقوق بشر در بررسی دوره ای عمومی حقوق بشر ایران در سازمان ملل متحد 15/2/1388
بیشتر

  کمیپین بین المللی حقوق بشر در ایران
حمله خشونت بار نیروهای امنیتی به مراسم بزرگداشت اول ماه می در تهران 12/2/1388
بیشتر

  کمیپین بین المللی حقوق بشر در ایران
اعدام نوجوان دلارا دارابی در رشت 12/2/1388
بیشتر

  کمیپین بین المللی حقوق بشر در ایران
قاضی حداد دانشجویان را به همکاری با سازمان مجاهدین خلق متهم کرد 10/2/1388
بیشتر

  کمیپین بین المللی حقوق بشر در ایران
بازداشت مریم مالک از اعضای کمپین یک میلیون امضا به اتهامات واهی 6/2/1388
بیشتر

  کمیپین بین المللی حقوق بشر در ایران
زندگی یک دانشجوی بازداشتی در معرض خطر است 4/2/1388
بیشتر


آرشیو ماهیانه:

اردیبهشت1388  -  خرداد1388  -  

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com