بیانیه تحلیلی
8مارس، فرصتی جهانی برای طرح مطالبات به شیوه های دمکراتیک و کاملاً زنانه 15/12/1388
سخن جدیدی نیست که با آغازیدن فروپاشی نظام فئودالی و در آستانه ی اضمحلال قرار گرفتن این نظام و با شنیده شدن صدای گامهای نظام نوین سرمایه داری و گسترش آن، موضوع زنان و نقش و جایگاهشان در جامعه ی نوپا و جدید به مسئله ای جدی، مهم و قابل تامل تبدیل شد. زن در نظام جدید نسبت به مردان تحت ستمی مضاعف قرار گرفته و فشار افزون تری را بایستی متحمل می شد. چرا که در این نظام نوین به عنوان نیروی کار ارزان هم می بایست همپای مردان برای دریافت دستمزد بیشتر، کاهش ساعات کار و بهبود شرایط کار و رهایی از استثمار تلاش کند و هم برای طرح مطالبات خود، احقاق حقوق و احیای شان و منزلت اجتماعی اش، ندای دموکراسی خواهی، برابری طلبی و هویت خواهی را سر بدهد
بیشتر

  اطلاعیه مطبوعاتی
کاوه کرمانشاهی به زودی دادگاهی می شود 19/12/1388
خبرگزاری دیده بان حقوق بشر کردستان؛ لحظاتی پیش اعلام شد که جلسه دادگاهی کاوه قاسمی کرمانشاهی، عضو شورایعالی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان احتمالاً به زودی برگزار می شود.

فرنگیس داودی، مادر کاوه قاسمی کرمانشاهی طی گفتگویی کوتاه با خبرگزاری دیده بان حقوق بشر کردستان ضمن اعلام خبر فوق گفت: آقای مصطفی احمدیان، وکیل پسرم صبح امروز به دادسرای کرمانشاه مراجعه کرده که در آنجا به ایشان گفته اند کاوه کرمانشاهی احتمالاً فردا پنج شنبه 20 اسفند و یا روز شنبه 22 اسفند دادگاهی می شود.

خانم داوودی در پایان اظهار داشت: اتهام کاوه هنوز مشخص نشده است. بنده امشب با وکیل پسرم ملاقات دارم و جزئیات بیشتر این خبر را از ایشان خواهم پرسید.
بیشتر

  اطلاعیه مطبوعاتی
دیدار اعضای شورای عالی سازمان حقوق بشر کردستان با خانواده زندانیان سیاسی 18/12/1388
بیشتر

  اطلاعیه مطبوعاتی
قرار بازداشت کاوه کرمانشاهی به مدت یکماه تمدید شد 16/12/1388
بیشتر

  بیانیه عمومی
تداوم بازداشت مختار زارعی و کاوه قاسمی کرمانشاهی نگران کننده است. 10/12/1388
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان:
تداوم بازداشت مختار زارعی و کاوه قاسمی کرمانشاهی نگران کننده است.
خبرگزاری دیده بان حقوق بشر کردستان؛ وضعیت مختار زارعی و کاوه قاسمی کرمانشاهی، دو فعال کردی که به ترتیب در 24 دیماه و 14 بهمن ماه سالجاری توسط نیروهای لباس شخصی بازداشت شده بودند همچنان نامشخص است.
مختار زارعی، عضو شورای مرکزی جبهه متحد کرد است که بعد از ظهر روز پنج شنبه 24 دیماه برای شرکت در مراسم دومین سالگرد ابراهیم لطف الهی، دانشجوی حقوق دانشگاه پیام نور سنندج در قبرستان بهشت محمدی این شهر حاضر شده بود اما توسط نیروهای لباس شخصی بازداشت گردید.
بیشتر

  اطلاعیه مطبوعاتی
ادامه بی خبری از کاوه قاسمی کرمانشاهی 7/12/1388
بیشتر


آرشیو ماهیانه:

آذر1387  -  دی1387  -  بهمن1387  -  اسفند1387  -  

فروردین1388  -  اردیبهشت1388  -  خرداد1388  -  تیر1388  -  

مرداد1388  -  شهریور1388  -  مهر1388  -  اسفند1388  -  

فروردین1389  -  شهریور1389  -  مهر1389  -  آبان1389  -  

آذر1389  -  دی1389  -  بهمن1389  -  اسفند1389  -  

فروردین1390  -  اردیبهشت1390  -  خرداد1390  -  تیر1390  -  

مرداد1390  -  شهریور1390  -  مهر1390  -  آبان1390  -  

آذر1390  -  دی1390  -  بهمن1390  -  فروردین1391  -  

اردیبهشت1391  -  خرداد1391  -  تیر1391  -  مرداد1391  -  

شهریور1391  -  آبان1391  -  آذر1391  -  دی1391  -  

بهمن1391  -  اسفند1391  -  فروردین1392  -  اردیبهشت1392  -  

خرداد1392  -  تیر1392  -  مرداد1392  -  شهریور1392  -  

مهر1392  -  آبان1392  -  آذر1392  -  دی1392  -  

بهمن1392  -  اسفند1392  -  فروردین1393  -  اردیبهشت1393  -  

خرداد1393  -  تیر1393  -  مرداد1393  -  شهریور1393  -  

مهر1393  -  آبان1393  -  آذر1393  -  دی1393  -  

بهمن1393  -  اسفند1393  -  فروردین1394  -  اردیبهشت1394  -  

خرداد1394  -  تیر1394  -  مرداد1394  -  مهر1394  -  

آبان1394  -  آذر1394  -  دی1394  -  بهمن1394  -  

اسفند1394  -  فروردین1395  -  اردیبهشت1395  -  خرداد1395  -  

تیر1395  -  مرداد1395  -  آبان1395  -  آذر1395  -  

دی1395  -  فروردین1396  -  اردیبهشت1396  -  خرداد1396  -  

تیر1396  -  مرداد1396  -  شهریور1396  -  مهر1396  -  

آبان1396  -  دی1396  -  بهمن1396  -  اسفند1396  -  

فروردین1397  -  اردیبهشت1397  -  تیر1397  -  مرداد1397  -  

شهریور1397  -  مهر1397  -  آبان1397  -  آذر1397  -  

دی1397  -  اسفند1397  -  

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com