اطلاعیه مطبوعاتی
احزاب و گروهای کرد از خشونت دوری کنند 16/6/1388
این روزها در کردستان که پیش از انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه ،مقامات جناحی حکومتی و رهبر جمهوری اسلامی با سفر به آن منطقه در صدد جلب نظر مردم و دعوت از آنها برای مشارکت در انتخابات بودند،خشونتهای سیاسی بیشتری در حال روی دادن است و مدم و فعالان گروهای سیاسی و مخالف دولت با قتل و کشتار روبرو هستند .
بیشتر

  اطلاعیه مطبوعاتی
غل و زنجیر کردن کبودوند 14/6/1388
غل و زنجیر کردن کبودوند
اطلاعیه
روز یکشنبه 8 شهریور ماه محمد صدیق کبودوند ریس زندانی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان تحت عنوان اعزام به مراجع قضایی از زندان اوین خارج و پس از انتقال به شعبه 5 بازپرسی منطقه 23 قضایی تهران به دستور بازپرس به قرارگاه ویژه با پابند و دست بند و غل زنجیر به مهاباد منتقل گردیده است. این در حالیست که هیچگونه موضوع اتهامی و تفهیم اتهام و یا دادگاهی در کار نبود. انتقال توام با آزار و اذیت و بد رفتاری شبانه روزی کبودوند به مهاباد با واکنش تند ریس دادگاه انقلاب مهاباد مواجه شده و ایشان با غیر قانونی خواندن اعزام و انتقال بی دلیل و نگهداری کبودوند در حالت بازداشت ،مسئولیت این اقدام غیر قانونی را متوجه بازپرس شعبه 5 یعنی شعبه اعزام کننده عنوان کرده و دستور انتقال مجدد و بدون فوت وقت ایشان را به تهران صادر نموده است.

سرانجام پس از 5 روز بازداشت غیر قانونی و نگهداری در بدترین شرایط کبودوند با هزینه شخصی به زندان اوین منتقل شده است. ایشان میگوید مورد توهین و اهانت بازپرس شعبه 5 و تهدید به ضرب و شتم و بد رفتاری شدید ماموران اعزام و قرارگاه ویژه قضایی قرار گرفته است. شرح ایذا و آزار و بد رفتاریها و گفته های کبودوند در این زمینه بزودی منتشر خواهد شد.
تهران: شنبه 14 شهریور ماه 1388

دبیرخانه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان
بیشتر

  بیانیه عمومی
شیوا نظر اهاری آزاد شود 14/6/1388
بیشتر

  اطلاعیه مطبوعاتی
بی‌خبری از وضعيت محمدصديق كبودوند 11/6/1388
محمد صديق كبودوند رئيس دربند سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان كه به دليل تأسيس اين نهاد مدنی با حكم 10 سال و نيم حبس از 26 ماه پيش در زندان اوين به سر می‌برد طی چند روز گذشته هيچ گونه تماس تلفنی با خانواده خود نداشته و اين بی‌خبری باعث نگرانی اعضای خانواده ايشان و اين سازمان گرديده است.
بنا بر اظهار خانواده محمدصديق كبودوند از ابتدای هفته‌ی جاری تماس وی با خارج از زندان قطع شده و با توجه به اطلاع حاصله از هم‌بندان ايشان روز شنبه وی را از بند محل نگهداری‌شان در زندان اوين به قصد انتقال به شهرستان مهاباد جهت حضور در دادگاه خارج ساخته و تا كنون هيچ خبری مبنی بر حضور ايشان در زندان مهاباد نيز حاصل نگرديده است.
سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان ضمن اعلام مبهم بودن علت حضور محمدصديق كبودوند در دادگاه مهاباد بدون اطلاع وكلا و خانواده ايشان نسبت به بی‌خبری از وضعيت اين فعال حقوق بشر ابراز نگرانی نموده و خواستار آن است تا هر چه زودتر امكان تماس تلفنی وی با خانواده از سوی مقامات مسئول در زندان فراهم گردد.
بیشتر


آرشیو ماهیانه:

آذر1387  -  دی1387  -  بهمن1387  -  اسفند1387  -  

فروردین1388  -  اردیبهشت1388  -  خرداد1388  -  تیر1388  -  

مرداد1388  -  شهریور1388  -  مهر1388  -  اسفند1388  -  

فروردین1389  -  شهریور1389  -  مهر1389  -  آبان1389  -  

آذر1389  -  دی1389  -  بهمن1389  -  اسفند1389  -  

فروردین1390  -  اردیبهشت1390  -  خرداد1390  -  تیر1390  -  

مرداد1390  -  شهریور1390  -  مهر1390  -  آبان1390  -  

آذر1390  -  دی1390  -  بهمن1390  -  فروردین1391  -  

اردیبهشت1391  -  خرداد1391  -  تیر1391  -  مرداد1391  -  

شهریور1391  -  آبان1391  -  آذر1391  -  دی1391  -  

بهمن1391  -  اسفند1391  -  فروردین1392  -  اردیبهشت1392  -  

خرداد1392  -  تیر1392  -  مرداد1392  -  شهریور1392  -  

مهر1392  -  آبان1392  -  آذر1392  -  دی1392  -  

بهمن1392  -  اسفند1392  -  فروردین1393  -  اردیبهشت1393  -  

خرداد1393  -  تیر1393  -  مرداد1393  -  شهریور1393  -  

مهر1393  -  آبان1393  -  آذر1393  -  دی1393  -  

بهمن1393  -  اسفند1393  -  فروردین1394  -  اردیبهشت1394  -  

خرداد1394  -  تیر1394  -  مرداد1394  -  مهر1394  -  

آبان1394  -  آذر1394  -  دی1394  -  بهمن1394  -  

اسفند1394  -  فروردین1395  -  اردیبهشت1395  -  خرداد1395  -  

تیر1395  -  مرداد1395  -  آبان1395  -  آذر1395  -  

دی1395  -  فروردین1396  -  اردیبهشت1396  -  خرداد1396  -  

تیر1396  -  مرداد1396  -  شهریور1396  -  مهر1396  -  

آبان1396  -  دی1396  -  بهمن1396  -  اسفند1396  -  

فروردین1397  -  اردیبهشت1397  -  تیر1397  -  مرداد1397  -  

شهریور1397  -  مهر1397  -  آبان1397  -  آذر1397  -  

دی1397  -  اسفند1397  -  

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com