مناسبتنامه
تسلیت به مردم کردستان 27/11/1389
پیام تسلیت
کردوند: پایگاه اطلاع رسانی خانواده کبودوند
در پی درگذشت ماموستا شیخ عزالدین حسینی، محمدصدیق کبودوند رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان از زندان پیام تسلیتی برای مردم کردستان ارسال داشت که متن آن در پی می آید:
محمدصدیق کبودوند: درگذشت ماموستا شیخ عزالدین حسینی رهبر مذهبی فرهیخته و پرتلاش کردستان که عمر پرثمر خود را حتی در تبعید با خردمندی و احساس مسئولیتی عمیق و سترگ در راه کسب حقوق و حق تعیین سرنوشت مردم کرد مصروف داشت. به تمامی مردم کردستان بویژه به مومنان و خانواده محترم ایشان تسلیت می گویم و امیدوارم یاد و خاطره آن مبارز وارسته ملی- مذهبی کرد در میان مردم حفظ گردد و اندیشه والای آن روحانی بزرگ روشن بین، راهنما و چراغ مبارزه پیروان همه مذاهب اسلامی قرار گیرد تا بشر بدون تمایزات مذهبی برای تحقق و اعتلای حقوق انسانی انسان ها، آزادی، دموکراسی و حقوق بشر بکوشد.
تهران- زندان اوین 24 بهمن 1389/14 فوریه 2011
بیشتر

  بیانیه عمومی
اميدواريم دو فعال مدني سعيد ساعدي و يحيی قوامي هرچه زودتر آزاد شوند 19/11/1389
دبيرخانه سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان با انتشار اطلاعيه يي از مسئولان قضايي خواست دو فعال مدني كرد سعيد ساعدي و يحيی قوامي هرجه زودتر آزاد شوند . متن كامل اين اطلاعيه به اين شرح است:
قريب به 45 روز از بازداشت دو فعال مدني كرد آقايان:سعيد ساعدي و يحيی قوامي مي گذرد ، در اين مدت غير از دو تماس كوتاه تلفني هيج گونه ملاقاتي با خانواده هاي خود نداشته اند از طرفي ديگر انتشار برخي اخبار در خصوص آنان بر نگراني هاي خانواده افزوده است.سعيد ساعدي فعال مدني و كنشگر اجتماعي و يحيی قوامي نيز فعاليتهاي بشر دوستانه در حوزه محيط زيست داشته اند.سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان با توجه به اينكه فعاليتهاي اين دو فعال كرد در حوزه مدني بوده است از مسئولان قضايي انتظار دارد كه زمينه هاي آزادي آنان را هرچه زودتر فراهم نمايد تا خانواذه هاي انان از نگراني در آيند.
سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان
19دي ماه 1389
2فوريه2011
بیشتر


آرشیو ماهیانه:

آذر1387  -  دی1387  -  بهمن1387  -  اسفند1387  -  

فروردین1388  -  اردیبهشت1388  -  خرداد1388  -  تیر1388  -  

مرداد1388  -  شهریور1388  -  مهر1388  -  اسفند1388  -  

فروردین1389  -  شهریور1389  -  مهر1389  -  آبان1389  -  

آذر1389  -  دی1389  -  بهمن1389  -  اسفند1389  -  

فروردین1390  -  اردیبهشت1390  -  خرداد1390  -  تیر1390  -  

مرداد1390  -  شهریور1390  -  مهر1390  -  آبان1390  -  

آذر1390  -  دی1390  -  بهمن1390  -  فروردین1391  -  

اردیبهشت1391  -  خرداد1391  -  تیر1391  -  مرداد1391  -  

شهریور1391  -  آبان1391  -  آذر1391  -  دی1391  -  

بهمن1391  -  اسفند1391  -  فروردین1392  -  اردیبهشت1392  -  

خرداد1392  -  تیر1392  -  مرداد1392  -  شهریور1392  -  

مهر1392  -  آبان1392  -  آذر1392  -  دی1392  -  

بهمن1392  -  اسفند1392  -  فروردین1393  -  اردیبهشت1393  -  

خرداد1393  -  تیر1393  -  مرداد1393  -  شهریور1393  -  

مهر1393  -  آبان1393  -  آذر1393  -  دی1393  -  

بهمن1393  -  اسفند1393  -  فروردین1394  -  اردیبهشت1394  -  

خرداد1394  -  تیر1394  -  مرداد1394  -  مهر1394  -  

آبان1394  -  آذر1394  -  دی1394  -  بهمن1394  -  

اسفند1394  -  فروردین1395  -  اردیبهشت1395  -  خرداد1395  -  

تیر1395  -  مرداد1395  -  آبان1395  -  آذر1395  -  

دی1395  -  فروردین1396  -  اردیبهشت1396  -  خرداد1396  -  

تیر1396  -  مرداد1396  -  شهریور1396  -  مهر1396  -  

آبان1396  -  دی1396  -  بهمن1396  -  اسفند1396  -  

فروردین1397  -  اردیبهشت1397  -  تیر1397  -  مرداد1397  -  

شهریور1397  -  مهر1397  -  آبان1397  -  آذر1397  -  

دی1397  -  اسفند1397  -  

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com