اطلاعیه مطبوعاتی
کبودوند تحت نظر پزشک قانونی است 28/7/1389
دبیرخانه سازمان
براساس اعلام سایت «کردوند» -پایگاه اطلاع رسانی خانواده کبودوند- رئیس زندانی سازمان تحت نظر پزشکان قرار گرفته است متن اطلاعیه خانواده کبودوند در پی می آید:
براساس اطلاعات دریافتی از زندان اوین، بیمارستان زندان طی نامه ای اعلام نظر پزشکان را در خصوص عدم توانایی کیفر محمدصدیق کبودوند (پدر حقوق بشر کردستان) را خواستار شده و در همین رابطه پزشک قانونی که گفته شده بنا به درخواست خانواده و یا دستور دادستان طی ماه گذشته و نیمه اول ماه جاری دوبار با کبودوند دیدار و آخرین وضعیت ایشان را جویا و بررسی نموده و از سویی از پزشکان قلب و عروق، داخلی، مغز و اعصاب و روان و روانپزشک درخواست شده تا وضعیت بیماری کبودوند را بررسی و در صورت ضرورت اعزام وی را به خارج از زندان گزارش کنند.
با این حال گفته می شود این بررسی ها به طور جدی پیگیر و مورد بررسی قرار نگرفته است و شایان ذکر است کبودوند که تا قبل از ورود به زندان بیماری خاصی نداشت از سه سال پیش در زندان دچار بیماری های قلبی، عروقی و اعصاب و پروستات شده به طوری که سه بار سکته خفیف قلبی را پشت سر گذاشته است. هم اکنون نیز با ناراحتی شدید اعصاب و بیماری حاد پروستات روبروست.

بیشتر

  بیانیه عمومی
بمب گذاری در میان مردم توجیه ناپذیر و مردود است 8/7/1389
است
دبیرخانه سازمان: اطلاعیه خانواده کبودوند که در آن رئیس زندانی سازمان اقدام به بمب گذاری در شهر مهاباد را غیرقابل توجیه و مردود اعلام کرده بود در پی می آید:
بیشتر

  اطلاعیه مطبوعاتی
حادثه ضد انسانی مهاباد،زخمی بر وجدانهای بشری است 1/7/1389
سازمان حقوق بشر کردستان با انتشار اطلاعیه یی اقدام تروریستی در مهاباد را زخمی بر وجدانهای بشری دانست وبا خانواده بازماندگان اظهار همدردی نمود
بیشتر


آرشیو ماهیانه:

آذر1387  -  دی1387  -  بهمن1387  -  اسفند1387  -  

فروردین1388  -  اردیبهشت1388  -  خرداد1388  -  تیر1388  -  

مرداد1388  -  شهریور1388  -  مهر1388  -  اسفند1388  -  

فروردین1389  -  شهریور1389  -  مهر1389  -  آبان1389  -  

آذر1389  -  دی1389  -  بهمن1389  -  اسفند1389  -  

فروردین1390  -  اردیبهشت1390  -  خرداد1390  -  تیر1390  -  

مرداد1390  -  شهریور1390  -  مهر1390  -  آبان1390  -  

آذر1390  -  دی1390  -  بهمن1390  -  فروردین1391  -  

اردیبهشت1391  -  خرداد1391  -  تیر1391  -  مرداد1391  -  

شهریور1391  -  آبان1391  -  آذر1391  -  دی1391  -  

بهمن1391  -  اسفند1391  -  فروردین1392  -  اردیبهشت1392  -  

خرداد1392  -  تیر1392  -  مرداد1392  -  شهریور1392  -  

مهر1392  -  آبان1392  -  آذر1392  -  دی1392  -  

بهمن1392  -  اسفند1392  -  فروردین1393  -  اردیبهشت1393  -  

خرداد1393  -  تیر1393  -  مرداد1393  -  شهریور1393  -  

مهر1393  -  آبان1393  -  آذر1393  -  دی1393  -  

بهمن1393  -  اسفند1393  -  فروردین1394  -  اردیبهشت1394  -  

خرداد1394  -  تیر1394  -  مرداد1394  -  مهر1394  -  

آبان1394  -  آذر1394  -  دی1394  -  بهمن1394  -  

اسفند1394  -  فروردین1395  -  اردیبهشت1395  -  خرداد1395  -  

تیر1395  -  مرداد1395  -  آبان1395  -  آذر1395  -  

دی1395  -  فروردین1396  -  اردیبهشت1396  -  خرداد1396  -  

تیر1396  -  مرداد1396  -  شهریور1396  -  مهر1396  -  

آبان1396  -  دی1396  -  بهمن1396  -  اسفند1396  -  

فروردین1397  -  اردیبهشت1397  -  تیر1397  -  مرداد1397  -  

شهریور1397  -  مهر1397  -  آبان1397  -  آذر1397  -  

دی1397  -  اسفند1397  -  

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com