اطلاعیه مطبوعاتی
پشتيباني و حمايت از كبودوند براي نامزدي جايزه صلح نوبل 2011 22/9/1389
خانواده كبودوند طي نامه اي به برندگان صلح نوبل و وجدانهاي بيدار خواستار شدند: پشتيباني و حمايت از كبودوند براي نامزدي جايزه صلح نوبل 2011
عاليجنابان
نلسون ماندلا
دالايي لاما
شيرين عبادي
آنگ سان سوچي
باراك اوباما
وجدانهاي بيدار
با احترام
محمد صديق كبودوند 48 ساله روزنامه نگار و مدير مسئول هفته نامه پيام مردم و بنيان گذاري سازمان غير دولتي حقوق بشر در كردستان كه بر عليه آپارتايد قومي و نژادي در كردستان فعاليت كرده است وي امروزه به پدر معنوي حقوق بشر كردستان معروف است در ژوئن 2007 بازداشت و پس از هفت ماه شكنجه شديد در سلول انفرادي به جرم تشكيل و اداره (سازمان دفاع ازحقوق بشر كردستان)به 11 سال حبس محكوم و محبوس گرديده است.
سازمان مطبوع وي در چهار چوب معاهدات بين المللي حقوق بشر و بر اساس معاهده 21 ميثاق حقوق مدني و سياسي كه دولت ايران ملزم و متعهد به آن گرديده دراوايل 2005 تشكيل شده است.
بیشتر

  مناسبتنامه
منشور و میثاق فعالیت و کوشش ما 17/9/1389
دبیرخانه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان:

محمدصدیق کبودوند رئیس زندانی سازمان در آستانه روز جهانی حقوق بشر، یادداشتی تحت عنوان «منشور و میثاق فعالیت و کوشش ما» نوشته که در سایت «کردوند» پایگاه اطلاع رسانی خانواده کبودوند نیز منتشر شده، متن کامل این یادداشت در پی می آید:

دهم دسامبر فرا می رسد و در کشور ما مثل سال های گذشته این روز غریبانه می گذرد، مردم از حقوق شان می گویند، بدون آنکه مفاد منشور حقوق بشر را بطور جدی مورد توجه قرار دهند. در گرامی داشت ده دسامبر بعنوان روزی فرخنده و در احترام به تلاش های کوشندگان حقوق بشر و همراه و همیار در تحمل رنج هایشان، نگاهی دوباره به اعلامیه جهانی حقوق بشر به مثابه سندی گران سنگ و پایه همه حقوق و آزادی های بنیادین انسانی می افکنیم. اگرچه آنرا حداقلی از حقوق و آزادی های استاندارد بدانیم و اگرچه در آرزوی تضمین و تامین این حداقل ها باشیم و رعایت و احترام به آن را از دولت ها خواستار شویم اما آنرا منشور و میثاقی برای فعالیت ها، کوشش ها و تلاش هایمان می دانیم
بیشتر

  نامه سرگشاده
خانواده كبودوند طي نامه اي به سازمانهاي بين المللي و وجدانهاي بيدار خواستار شدند 9/9/1389
خانواده كبودوند طي نامه اي به سازمانهاي بين المللي و وجدانهاي بيدار خواستار شدند:حمايت از كبودوند براي نامزدي جايزه صلح نوبل 2011

دبير كل سازمان ملل متحد
كميسارياي عالي حقوق بشر ملل متحد
ريس شوراي ملل متحد
كمسيون حقوق بشر اروپا
سازمان عفو بين الملل
سازمان ديدبان حقوق بشر
گزارشگران بدون مرز
كمپين بين المللي حقوق بشر در ايران
وجدانهاي بيدار
با احترام
محمد صديق كبودوند 48 ساله روزنامه نگار و مدير مسئول هفته نامه پيام مردم و بنيان گذاري سازمان غير دولتي حقوق بشر در كردستان كه امروزه به پدر معنوي حقوق بشر كردستان معروف است در ژوئن 2007 بازداشت و پس از هفت ماه شكنجه شديد در سلول انفرادي به جرم تشكيل و اداره (سازمان دفاع ازحقوق بشر كردستان)به 11 سال حبس محكوم و محبوس گرديده است.
سازمان مطبوع وي در چهار چوب معاهدات بين المللي حقوق بشر و بر اساس معاهده 21 ميثاق حقوق مدني و سياسي كه دولت ايران ملزم و متعهد به آن گرديده دراوايل 2005 تشكيل شده است.
بیشتر

  اطلاعیه مطبوعاتی
فشار مغزی و عصبی و بی هوشی کبودوند 6/9/1389
محمدصدیق کبودوند «پدر حقوق بشر کردستان» برای بار دوم طی 2 ماه گذشته در اثر فشار مغزی و عصبی دچار بی هوشی شد. کبودوند در ساعت 3 بامداد روز جمعه 28 آبان ماه بر اثر فشار مغزی و عصبی و قطع تنفس دچار بی هوشی شد که پس از به هوش آمدن با نابینایی موقتی و از کار افتادن قسمتی از مغز توام با فشار سنگین و درد غیرقابل بیان و تعریق سرد، بی حسی و فلج شدن بخشی از بدن روبرو شد که پس از نیم ساعت وضعیت ایشان به طور نسبی به حال عادی برگشت. ناظرین بند پس از اطلاع جهت معاینات لازم و احتمال اینکه فشار شدید مغزی و عصبی، سکته مغزی بوده باشد افسر نگهبانی را در جریان قرار داده و آمبولانس ایشان را به درمانگاه زندان منتقل نموده است ولی در درمانگاه متاسفانه نه تنها مورد رسیدگی و بررسی لازم پزشکی قرار نگرفت بلکه با رفتار زننده و اهانت آمیز نگهبان و کادر غیرپزشکی درمانگاه روبرو می شود.وی پس از معاینه سرپایی به بند بازگردانیده می شود. شایان ذکر است پیش از این نیز افرادی چون «الف- ق» که چنین شرایطی داشت به دلیل بی توجهی مسئولان درمانگاه در زندان جان سپرد.از این رو خانواده کبودوند هرگونه اتفاق بعدی و عواقب ناگوار احتمالی برای کبودوند را متوجه مسئولان درمانگاه زندان می دانند.

بیشتر


آرشیو ماهیانه:

آذر1387  -  دی1387  -  بهمن1387  -  اسفند1387  -  

فروردین1388  -  اردیبهشت1388  -  خرداد1388  -  تیر1388  -  

مرداد1388  -  شهریور1388  -  مهر1388  -  اسفند1388  -  

فروردین1389  -  شهریور1389  -  مهر1389  -  آبان1389  -  

آذر1389  -  دی1389  -  بهمن1389  -  اسفند1389  -  

فروردین1390  -  اردیبهشت1390  -  خرداد1390  -  تیر1390  -  

مرداد1390  -  شهریور1390  -  مهر1390  -  آبان1390  -  

آذر1390  -  دی1390  -  بهمن1390  -  فروردین1391  -  

اردیبهشت1391  -  خرداد1391  -  تیر1391  -  مرداد1391  -  

شهریور1391  -  آبان1391  -  آذر1391  -  دی1391  -  

بهمن1391  -  اسفند1391  -  فروردین1392  -  اردیبهشت1392  -  

خرداد1392  -  تیر1392  -  مرداد1392  -  شهریور1392  -  

مهر1392  -  آبان1392  -  آذر1392  -  دی1392  -  

بهمن1392  -  اسفند1392  -  فروردین1393  -  اردیبهشت1393  -  

خرداد1393  -  تیر1393  -  مرداد1393  -  شهریور1393  -  

مهر1393  -  آبان1393  -  آذر1393  -  دی1393  -  

بهمن1393  -  اسفند1393  -  فروردین1394  -  اردیبهشت1394  -  

خرداد1394  -  تیر1394  -  مرداد1394  -  مهر1394  -  

آبان1394  -  آذر1394  -  دی1394  -  بهمن1394  -  

اسفند1394  -  فروردین1395  -  اردیبهشت1395  -  خرداد1395  -  

تیر1395  -  مرداد1395  -  آبان1395  -  آذر1395  -  

دی1395  -  فروردین1396  -  اردیبهشت1396  -  خرداد1396  -  

تیر1396  -  مرداد1396  -  شهریور1396  -  مهر1396  -  

آبان1396  -  دی1396  -  بهمن1396  -  اسفند1396  -  

فروردین1397  -  اردیبهشت1397  -  تیر1397  -  مرداد1397  -  

شهریور1397  -  مهر1397  -  آبان1397  -  آذر1397  -  

دی1397  -  اسفند1397  -  

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com