بیانیه عمومی
درگيريها را متوقف كنيد و آرامش را به منطقه بازگردانيد 28/4/1390
سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان با انتشار بيانيه يي از دولت جمهوري اسلامي ايران و نيز حزب حيات آزاد كردستان ( پژاك) خواست تا هرچه سريعتر درگيريها را متوقف كرده و آرامش را به منطقه بازگردانند . در اين بيانيه بر نگراني عميق اين نهاد حقوق بشري از وضعيت ساكنان غير نظامي در دامنه و اطراف قنديل تاكيد شده و آمده است : توپ باران و گلوله باران ساكنان غير نظامي اطراف درگيري كه كودكان ، زنان و پيرمردان بي دفاعي هستند مصداق بارز نقض كامل قوانين و پروتكل ها و ميثاق هاي مربوط به اسناد ژنو و درگيريهاي مسلحانه مي باشد
بیشتر

  پیام نامه
کبودوند: روزهای تاریخی کردستان تقویم شود 19/4/1390
محمدصدیق کبودوند در زندان طی پیامی خواستار شناسایی و معرفی روزهای تاریخی مردم کردستان و تنظیم و تقویم مناسبت های آن شد:
به مردم، احزاب و سازمان های سیاسی و مدنی کردستان
همانگونه که پیداست در طول مبارزات ده های اخیر، روزها و ایامی تاریخی وجود دارد که هریک یادآور رویدادهای غم انگیز و گاه شادی آفرین در مبارزه و در جنبش حق خواهی مردم کردستان است، که بدون تردید هریک از این روزها، دگربار می تواند به نقطه عطفی برای کسب مطالبات و حقوق نادیده انگاشته شده مردم کردستان تبدیل شود.
بیشتر

  اطلاعیه مطبوعاتی
حقوق زندانیان غیرایرانی رعایت شود 16/4/1390
دبیرخانه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان: گزارشگران حقوق بشر کردستان طی اطلاعیه ای وضعیت تعدادی از زندانیان سیاسی و امنیتی غیرایرانی را به قرار ذیل تشریح نموده است. در همین رابطه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان نیز بیانیه ای صادر کرده که در پی می آید:
بیشتر

  مناسبتنامه
کبودوند: تروریسم دولتی و سرکوب اعتراض های مدنی مردم را محکوم کنیم 13/4/1390
محمدصدیق کبودوند طی پیامی از زندان، از مردم کرد درخواست کرد که در روز تروریسم دولتی در کردستان و ماه سرکوب اعتراض های مدنی مردم کرد، تروریسم دولتی و سرکوب اعتراضات و حرکت های مدنی را محکوم کنند. متن پیام در پی می آید::
بیشتر

  بیانیه عمومی
مسئولان به خواسته هاي سه زنداني سياسي كرد اعتصابي توجه نمايند 7/4/1390
دبيرخانه سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان از مسئولان جمهوري اسلامي با انتشار بيانيه يي خواست كه نسبت به خواسته هاي سه زنداني سياسي كرد به نامهاي : انور خضري ، كامران شيخي و سيد ابراهيم سيدي كه قريب به يكماه است دست به اعتصاب غذا زده اند توجه نمايند و نگراني كه بابت سلامتي آنها وجود دارد را برطرف نمايند . متن كامل بيانيه سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان به اين شرح است :
مسئولان به خواسته هاي سه زنداني سياسي كرد اعتصابي توجه نمايند
سه زنداني سياسي كرد به نامهاي : انور خضري ، كامران شيخي و سيد ابراهيم سيدي قريب به يكماه است در اعتراض به شرايط نگهداري خود در ميان زندانيان عادي كه جرايمي نظير : تجاوز به عنف ، قتل و قاچاق مواد مخدر دارند ، دست به اعتصاب غذا زده اند . در اين مدت متاسفانه شاهديم كه مسئولان امر به خواسته ها و وضعيت نامناسب جسمي آنان كه بر اثر اعتصاب غذا به تحليل رفته است توجهي ندارند ؛ اين در حاليست كه مدتي پيش نيز سه زنداني ديگر به نامهاي رمضان احمد كمال ، داوود عبداللهي و رمضان سيدي هنوز در ميان زندانيان عادي نگهداري شده و به خواسته آنان مبني بر انتقالشان به بند زندانيان سياسي توجهي نشده است.
سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان ضمن اظهار نگراني از وضعيت سه زنداني سياسي كرد اعتصابي از مسئولان قضايي مي خواهد تا نسبت به خواسته هاي آنان اقدام قابل توجهي را انجام دهد و خانواده هاي آنان را از نگراني برهاند.
سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان
8تير1390
29ژوئن2011
بیشتر

  اطلاعیه مطبوعاتی
تمامي فعاليت هاي سازمان در داخل كشور انجام مي گيرد 2/4/1390
دبيرخانه سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان با انتشار اطلاعیه ايي با تاكيد بر اينكه محمد صديق كبودوند رئيس اين سازمان مي باشد و در حال حاضردوران محکوميت زندان را می گذراند و اجلال قوامي نيز سخنگوي اين نهاد حقوق بشري است ، افزوده است : تمامي فعاليت هاي اين سازمان در داخل كشور انجام مي گيرد.

متن كامل اطلاعيه سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان در پي مي آيد :
تمامي فعاليت هاي سازمان در داخل كشور انجام مي گيرد
علي رغم فشارها و محدوديتهايي كه در داخل کشوردر طول چند سال اخير فزوني يافته است ، شاهديم كه سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان در حد توان خود و باتوجه به فضاي خاص حاكم بر كشور كه بر همگان واضح و مبرهن است ،موجی از فشارها و تهديدهايي از جانب جرياني خاص موازي با جريانات اقتدارگرا بر سازمان براي اثرگذاري بر فعاليت هايمان كه در قالب تخريب ، توهين و... بود صورت گرفت . در تازه ترين اقدام بيانيه يي از جانب تعدادي با عنوان هيات اجرايي سازمان در يكي از سايت ها انتشار يافته است كه بدور از هرگونه موازين اخلاقي و حرفه ايي از جانب صادر كنندگان اين بيانيه مي باشد.
سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان اينگونه مسايل را صرفا در چارچوب يك استراتژي شكست خورده تعريف مي نمايد و تاكيد مي نمايد كه سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان هيچ گونه نماينده ايي به عنوان هيات اجرايي كه امضا كنندگان اين بيانيه مي باشند در خارج از كشور ندارد و جناب آقاي محمد صديق كبودوند به عنوان رئيس اين نهاد و آقاي اجلال قوامي نيز سخنگوي اين سازمان مي باشند . سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان بيان مواضع و ديدگاههاي خود را تنها از طريق وب سايت رسمي و سخنگوي آن اعلام مي نمايد كه خارج از اين چارچوب هرگونه اظهار نظري با نام اين سازمان فاقد اعتبار است.
سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان
1تير1390
22ژوئن2011

به زودی اطلاعيه ای از طرف خانواده آقای محمد صديق کبودوند به عنوان مطلع و همچنين آقای کبودوند به عنوان رئيس سازمان در هفته های آتی در اين زمينه منتشر خواهد شد.
بیشتر


آرشیو ماهیانه:

آذر1387  -  دی1387  -  بهمن1387  -  اسفند1387  -  

فروردین1388  -  اردیبهشت1388  -  خرداد1388  -  تیر1388  -  

مرداد1388  -  شهریور1388  -  مهر1388  -  اسفند1388  -  

فروردین1389  -  شهریور1389  -  مهر1389  -  آبان1389  -  

آذر1389  -  دی1389  -  بهمن1389  -  اسفند1389  -  

فروردین1390  -  اردیبهشت1390  -  خرداد1390  -  تیر1390  -  

مرداد1390  -  شهریور1390  -  مهر1390  -  آبان1390  -  

آذر1390  -  دی1390  -  بهمن1390  -  فروردین1391  -  

اردیبهشت1391  -  خرداد1391  -  تیر1391  -  مرداد1391  -  

شهریور1391  -  آبان1391  -  آذر1391  -  دی1391  -  

بهمن1391  -  اسفند1391  -  فروردین1392  -  اردیبهشت1392  -  

خرداد1392  -  تیر1392  -  مرداد1392  -  شهریور1392  -  

مهر1392  -  آبان1392  -  آذر1392  -  دی1392  -  

بهمن1392  -  اسفند1392  -  فروردین1393  -  اردیبهشت1393  -  

خرداد1393  -  تیر1393  -  مرداد1393  -  شهریور1393  -  

مهر1393  -  آبان1393  -  آذر1393  -  دی1393  -  

بهمن1393  -  اسفند1393  -  فروردین1394  -  اردیبهشت1394  -  

خرداد1394  -  تیر1394  -  مرداد1394  -  مهر1394  -  

آبان1394  -  آذر1394  -  دی1394  -  بهمن1394  -  

اسفند1394  -  فروردین1395  -  اردیبهشت1395  -  خرداد1395  -  

تیر1395  -  مرداد1395  -  آبان1395  -  آذر1395  -  

دی1395  -  فروردین1396  -  اردیبهشت1396  -  خرداد1396  -  

تیر1396  -  مرداد1396  -  شهریور1396  -  مهر1396  -  

آبان1396  -  دی1396  -  بهمن1396  -  اسفند1396  -  

فروردین1397  -  اردیبهشت1397  -  تیر1397  -  مرداد1397  -  

شهریور1397  -  مهر1397  -  آبان1397  -  آذر1397  -  

دی1397  -  اسفند1397  -  

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com