پیام نامه
پیام محمد صدیق کبودوند به مناسبت بزرگداشت جناب صارم الدین صادق وزیری 26/3/1393
پیام محمد صدیق کبودوند به مناسبت بزرگداشت جناب صارم الدین صادق وزیری

در هر برهه ای از زمان آموزگارانی بزرگ ظهور نموده و به سان نورهای فروزان به جامعه ی بشری روشنی بخشیده اند.این ستارگان آسمان بشریت با پذیرش مسئولیت، اغلب بی صدا، هدایت گر و راهنمای راه گم گشتگان ومردمان خسته و آشفته از جبر زمانه به رهایی از ستم و انقیاد و هدایت به سوی عدالت وکرامت انسانی یک جامعه ی مدنی بوده اند.
مایه سرافرازی است که جناب آقای صارم الدین صادق وزیری به مانند چهره ای تاریخی در نسل ما زندگی می کند و دهها سال است این کوشنده ی بزرگ مدنی و سیاسی کرد، تلاش می کند و برای مطالبه ی حقوق و آزادی مردم کردستان مبارزه کرده است اگرچه این شخصیت بزرگ در این راه متحمل رنج و مرارت و تبعید شده اما درس مبارزه ی مدنی و سیاسی را به رهروان حقیقت و انسانیت آموخته و هنوز می آموزد، قامتش سرافراز ، قدمهایش استوار و بیانش پر رسا باد.
با آرزوی سلامتی و طول عمربرای جناب صادق وزیری و به امید پیروزی مبارزه مدنی و سیاسی مردم کرد و تمامی مردمان در بند بیداد و ستم.
محمد صدیق کبودوند
زندان اوین
خرداد 1393
بیشتر

  بیانیه عمومی
از سرقت و قاچاق اشیای و آثار تاریخی جلوگیری شود 9/3/1393
از سرقت و قاچاق اشیای و آثار تاریخی جلوگیری شود
بیانیه
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان نامه و شکایاتی را دریافت کرده است که در آن آمده است افراد و گروه های عموما مرتبط با حکومت و کانونهای قدرت در طول سالیان و سه ده گذشته تپه ها و مکانهای باستانی را در استانهای کردنشین با هدف کشف و قاچاق و فروش عتیقه جات مورد حفاری و غارت قرار داده اند.
بنابر گزارش های دریافتی برخی باندهای سازمان یافته هر جا و هر مکانی که احتمال وجود آثار باستانی درآن وجود داشته باشد را مورد کاوش غیر قانونی و تخریب ودستبرد قرار داده اند، تا آنجا که مزار ها و گورستانهای قدیمی نیز از اینگونه تعرضات سود جویانه در امان نمانده است و این در حالی است که آثار بجای مانده و اشیا کشف شده از کاوش های حکومتی نیز از استانهای کردنشین خارج و به شهر های دیگر از جمله تهران منتقل شده است .

در همین رابطه مجموعه اشیا و آثار باستانی متعلق به قلعه تاريخي زيويه که به تهران منتقل شده است اخیرا برای مدت محدود چند روزه به کردستان بازگردانده شده تا در معرض دید مردم کردستان قرار گیرد واین در حالی است که اغلب مردم کردستان بر این باور هستند که اشیا آثار باستانی متعلق به مردم منطقه ،و میبایست در موزه های محلی نگهداری شود .
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان سرقت ،قاچاق و فروش اشیای و آثارباستانی و هر آنچه سند هویت تاریخی ،فرهنگی ، تمدن ومدنیت گذشتگان اقوام و ملت های ایرانی است را امری غیر قابل پذیرش و مردود و قابل پیگرد میداند .
این سازمان از دولت و مراجع ذیربط میخواهد با ایجاد موزه ها و مراکز ایمن برای حفظ و نگهداری اشیا و آثار و اسناد و مدارک تاریخی ،فرهنگی و تمدنی مردمان هر اقلیم ،خروج اینگونه آثار از اقالیم و بویژه مناطق کردنشین را متوقف نموده و در همان حال برای پایان دهی به تعرضات سازمان یافته سارقین و قاچاقچیان و سودجویان به طور جدی اقدام نماید.

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

شنبه 10خرداد 31 مه 2014
موادی از قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات)

ماده 558 – هر کس به تمام یا قسمتی از ابنیه ، اماکن ، محوطه ها و مجموعه های فرهنگی – تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است ، یا تزیینات ، ملحقات ، تاسیسات ، اشیاء و لوازم و خطوط و نقوش منصوب یا موجود در اماکن مذکور ، که مستقلا نیز واجد حیثیت فرهنگی – تاریخی یا مذهبی باشد ، خرابی وارد آورد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از یک الی ده سال محکوم می شود.

ماده 559- هر کس اشیاء و لوازم و همچنین مصالح و قطعات آثار فرهنگی – تاریخی را از موزه ها و نمایشگاهها ، اماکن تاریخی و مذهبی و سایر اماکن که تحت حفاظت یا نظارت دولت است سرقت کند یا با علم به مسروقه بودن اشیای مذکور را بخرد یا پنهان دارد در صورتی که مشمول مجازات حد سرقت نگردد علاوه بر استرداد آن به حبس از یک تا پنچ سال محکوم می شود.

ماده 560- هر کس بدون اجازه از سازمانن میراث فرهنگی کشور ، یا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام شده از سوی سازمان مذکور در حریم اثار فرهنگی – تاریخی مذکور در این ماده مبادرت به عملیاتی نماید که سبب تزلزل بنیان آنها شود، یا در نتیجه آن عملیات به آثار و بناهای مذکور خرابی یا لطمه وارد آید ، علاوه بر رفع آثار تخف و پرداخت خسارت وارده به حبس از یک تا سه سال محکوم می شود.

ماده 561- هر گونه اقدام به خارج کردن اوال تاریخی – فرهنگی از کشور هر چند به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و مرتکب علاوه بر استرداد اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم می گردد.

ماده 562- هر گونه حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی – فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از شش ماه تا یک سال و ضبط اشیای مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم می شود . چنانچه حفاری در اماکن و محوطه های تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است ، یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد علاوه بر ضبط اشیای مکشوفه و آلات و ادوات حفاری مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می شود.
تبصره 1- هر کس اموال تاریخی – فرهنگی موضوع این ماده را حسب تصادف به دست آورد و طبق مقررات سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به تحویل آن اقدام ننماید به ضبط اموال مکشوفه محکوم می گردد.
تبصره 2- خرید و فروش اموال تاریخی – فرهنگی حاصله از حفاری غیر مجاز ممنوع است و خریدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگی مذکور به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می شوند. هر گاه فروش اموال مذکور تحت هر عنوان از عناوین به طور مستقیم یا غیر مستقیم به اتباع خارجی صورت گیرد ، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می شود .

ماده 563- هر کس به اراضی و تپه ها و اماکن تاریخی و مذهبی که به ثبت آثار ملی رسیده و مالک خصوصی نداشته باشد تجاوز کند به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شود مشروط بر آنکه سازمان میراث فرهنگی کشور قبلا حدود مشخصات این قبیل اماکن و مناطق را در محل تعیین و علامت گذاری کرده باشد.
ماده 564 – هر کس بدون اجازه سازمان میراث فرهنگی و بر خلاف ضوابط مصوب اعلام شده از سوی سازمان مذکور به مرمت یا تعمیر ، تغییر ، تجدید و توسعه ابنیه یا تزیینات اماکن فرهنگی – تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی مبادرت نماید ، به حبس از شش ماه تا دو سال و پرداخت خسارت وارده محکوم می گردد.

بیشتر

  پیام نامه
تسلیت فوت عباس کمندی 3/3/1393
در گذشت استاد موسیقی و هنر کردی آقای عباس کمندی موجب تاسف و تاثر عمیق ما گردید .این سازمان با تلقی فقدان این هنرمند کرد بعنوان ضایعه ای بزرگ برای هنر وموسیقی کردی ،در گذشت جناب کمندی را به مردم کردستان بویژه دوستداران هنر و موسیقی تسلیت میگوید
بیشتر


آرشیو ماهیانه:

آذر1387  -  دی1387  -  بهمن1387  -  اسفند1387  -  

فروردین1388  -  اردیبهشت1388  -  خرداد1388  -  تیر1388  -  

مرداد1388  -  شهریور1388  -  مهر1388  -  اسفند1388  -  

فروردین1389  -  شهریور1389  -  مهر1389  -  آبان1389  -  

آذر1389  -  دی1389  -  بهمن1389  -  اسفند1389  -  

فروردین1390  -  اردیبهشت1390  -  خرداد1390  -  تیر1390  -  

مرداد1390  -  شهریور1390  -  مهر1390  -  آبان1390  -  

آذر1390  -  دی1390  -  بهمن1390  -  فروردین1391  -  

اردیبهشت1391  -  خرداد1391  -  تیر1391  -  مرداد1391  -  

شهریور1391  -  آبان1391  -  آذر1391  -  دی1391  -  

بهمن1391  -  اسفند1391  -  فروردین1392  -  اردیبهشت1392  -  

خرداد1392  -  تیر1392  -  مرداد1392  -  شهریور1392  -  

مهر1392  -  آبان1392  -  آذر1392  -  دی1392  -  

بهمن1392  -  اسفند1392  -  فروردین1393  -  اردیبهشت1393  -  

خرداد1393  -  تیر1393  -  مرداد1393  -  شهریور1393  -  

مهر1393  -  آبان1393  -  آذر1393  -  دی1393  -  

بهمن1393  -  اسفند1393  -  فروردین1394  -  اردیبهشت1394  -  

خرداد1394  -  تیر1394  -  مرداد1394  -  مهر1394  -  

آبان1394  -  آذر1394  -  دی1394  -  بهمن1394  -  

اسفند1394  -  فروردین1395  -  اردیبهشت1395  -  خرداد1395  -  

تیر1395  -  مرداد1395  -  آبان1395  -  آذر1395  -  

دی1395  -  فروردین1396  -  اردیبهشت1396  -  خرداد1396  -  

تیر1396  -  مرداد1396  -  شهریور1396  -  مهر1396  -  

آبان1396  -  دی1396  -  بهمن1396  -  اسفند1396  -  

فروردین1397  -  اردیبهشت1397  -  تیر1397  -  مرداد1397  -  

شهریور1397  -  مهر1397  -  آبان1397  -  آذر1397  -  

دی1397  -  اسفند1397  -  

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com