اطلاعیه مطبوعاتی
اصلاحیه موضوع فعالیت سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان 22/11/1387
اطلاعیه مطبوعاتی
در تاریخ 21 بهمن ماه 1387 برابر با 9فوریه 2009 شورای عالی سازمان حقوق‌بشر کردستان اصلاحیه پیشنهادی آقای کبودوند رئیس سازمان که در دفتر پنجم ایشان زیرعنوان «دفاع برای حقوق‌بشر» و در فصل اصلاح و نوسازی در خصوص اصلاح ماده 2 اساسنامه موضوع اهداف و فعالیت‌های اصلی و فعالیت‌های مرتبط مندرج و ارائه شده است. پس از بررسی آن را عیناً مورد تصویب قرار داده است. این دبیرخانه نیز جهت اطلاع عموم از موضوع فعالیت سازمان مفاد اصلاحیه مزبور را به قرار زیر منتشر می‌نماید.
بیشتر

  اطلاعیه مطبوعاتی
مرکز مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی انسانیت 20/11/1387
این مرکز در نظر دارد یادداشت‌ها، نوشته‌ها و نگارشات آقای محمدصدیق کبودوند رئیس سازمان حقوق بشر کردستان را گردآوری و بطور زنجیروار در وب‌سایت ایشان به قرار موضوعات زیر قرار دهد.
دفتر اول: سازمان‌های بین‌المللی و خانواده سازمان ملل متحد
دفتر دوم: حقوق بشر و ساز و کارهای دفاع از آن
دفتر سوم: نگاهی به نقض حقوق بشر در ایران
دفتر چهارم:‌ نقض حقوق بشر در کردستان، سرزمین مردمان صلیب بر دوش
دفتر پنجم: برای دفاع از حقوق بشر
دفتر ششم: حقوق و آزادی‌های مدنی و سیاسی
دفتر هفتم: تاوان دعوت به احترام به حقوق بشر
دفتر هشتم: حقوق بشر و دموکراسی «یادداشت‌های کوتاه»
لازم به ذکر است دفاتر مذکور و دیگر دفاتر از نگارشات آقای کبودوند متعاقباً تکمیل و طبق نظر ایشان بخش‌بندی و فصل‌بندی و ویرایش می‌گردد و سپس بصورت مجموعه‌های منظم ارائه خواهد شد.

مرکز مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی انسانیت
(متعلق به سازمان حقوق بشر کردستان)
بیشتر

  اطلاعیه مطبوعاتی
تسلیم گزارشی از وضعیت کبودوند به رئیس جمهوری سابق ایران 17/11/1387
اطلاعیه مطبوعاتی
در دیدار جمعی ازفعالان مدنی کرد با ریس جمهور سابق ,خانم کبودوند(حسنی) گزارشی از و ضعیت ریس سازمان حقوق بشر کردستان ارائه نمود.
در جریان این دیدار که روز چهارشنبه 16 بهمن ماه در محل بنیاد باران صورت گرفت خانم پریناز حسنی همسر آقای محمدصدیق کبودوند گزارشی کوتاه از وضعیت محکومیت و بیماری رئیس زندانی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان را تسلیم آقای خاتمی رئیس جمهور سابق جمهوری اسلامی کرد. همچنین خانم پریناز حسنی در سخنانی کوتاه خطاب به آقای خاتمی با اشاره به نقض گسترده حقوق بشر در دولت فعلی و سرکوب حقوق و آزادی ها مدنی و سیاسی، و با یادآوری پذیرش منشور حقوق بشر از سوی دولت ایران، از نامزد های ریاست جمهوری درخواست کرد برای جلوگیری از ادامه نقض حقوق بشر در ایران و کردستان تمهیداتی درنظر بگیرند. خانم حسنی ابراز امیدواری کرد دولت آینده مسئله حقوق بشر و رعایت آن را به طور جدی مورد توجه قرار دهد.
بیشتر


آرشیو ماهیانه:

آذر1387  -  دی1387  -  بهمن1387  -  اسفند1387  -  

فروردین1388  -  تیر1388  -  شهریور1388  -  مهر1388  -  

اسفند1388  -  فروردین1389  -  شهریور1389  -  مهر1389  -  

آبان1389  -  آذر1389  -  دی1389  -  اسفند1389  -  

فروردین1390  -  اردیبهشت1390  -  خرداد1390  -  تیر1390  -  

مرداد1390  -  شهریور1390  -  آذر1390  -  دی1390  -  

بهمن1390  -  فروردین1391  -  اردیبهشت1391  -  خرداد1391  -  

تیر1391  -  مرداد1391  -  شهریور1391  -  دی1391  -  

بهمن1391  -  فروردین1392  -  تیر1392  -  مرداد1392  -  

شهریور1392  -  مهر1392  -  دی1392  -  بهمن1392  -  

فروردین1393  -  اردیبهشت1393  -  تیر1393  -  آبان1393  -  

آذر1393  -  تیر1394  -  مرداد1394  -  فروردین1395  -  

اردیبهشت1395  -  خرداد1395  -  دی1395  -  اردیبهشت1396  -  

خرداد1396  -  شهریور1396  -  فروردین1397  -  

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com