اطلاعیه مطبوعاتی
تعلل عمدی در انجام عمل قلبی و عروقی کبودوند 13/1/1388
اطلاعیه مطبوعاتی

همان گونه که پیش از این اعلام شد محمد صدیق کبودوند که به اتهام تشکیل و اداری سازمان حقوق بشرکردستان به 11 سال حبس محکوم شده ، طی 700 روز بازداشت توام بافشار وآزار و شکنجه روحی و روانی به بیماری ها و ناراحتیهای قلبی دچار شد شده در همین رابطه مسولان زندان متقاعب 2 بار حمله قلبی در زمستان گذشته ناچار شدند او را تحت الحفظ به بیمارستانی در خارج از زندان جهت انجام پاره ا ی ازآازمایشات اعزام نمایند . پزشکان مرکز یاد شده آنژیو گرافی «انجام عمل رگها و عروق » قلبی برای ایشان در سریع ترین زمان ممکن ،را نظر دادن .اکنون به رغم گذشت بیش از 3 ماه از تاریخ یاد شد مسئولان زندان می گویند که آنها تمامی مو ارد و ضرورت و تقاضای عمل عروق را به مقامات قضای اعلام کرده اند، اما اینکه وزارت اطلاعات یا مقام های قضای و امنیتی موافق رسیدگی درمانی به زندانیان وجدانی و سیاسی نیستند یا مخالف ادامه درمان هستند ، از عهدی آنها خارج است.
بیشتر

  اطلاعیه مطبوعاتی
جایزه روزنامه نگار بین‌المللی سال بریتانیا برای کبودوند 12/1/1388
بنیاد جوایز مطبوعاتی بریتانیا (بریتیش پرس اوارد) محمد صدیق کبودوند روزنامه نگار ایرانی و ریس سازمان حقوق بشر کردستان را به عنوان روزنامه نگار بین المللی سال 2009برگزید،جایزه این بنیاد روز سه شنبه (31مارس) در مراسم باشکوهی که در لندن برگزار شد به وی اعطا گردید.
محمدصدیق کبودوند هم اکنون با اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در زندان اوین در حال سپری کردن 10.5 سال حبس میباشد.

هیات داوران جوایز مطبوعات بریتانیا شامل یکصد روزنامه نگار مستقل است.
بیشتر


آرشیو ماهیانه:

آذر1387  -  دی1387  -  بهمن1387  -  اسفند1387  -  

فروردین1388  -  تیر1388  -  شهریور1388  -  مهر1388  -  

اسفند1388  -  فروردین1389  -  شهریور1389  -  مهر1389  -  

آبان1389  -  آذر1389  -  دی1389  -  اسفند1389  -  

فروردین1390  -  اردیبهشت1390  -  خرداد1390  -  تیر1390  -  

مرداد1390  -  شهریور1390  -  آذر1390  -  دی1390  -  

بهمن1390  -  فروردین1391  -  اردیبهشت1391  -  خرداد1391  -  

تیر1391  -  مرداد1391  -  شهریور1391  -  دی1391  -  

بهمن1391  -  فروردین1392  -  تیر1392  -  مرداد1392  -  

شهریور1392  -  مهر1392  -  دی1392  -  بهمن1392  -  

فروردین1393  -  اردیبهشت1393  -  تیر1393  -  آبان1393  -  

آذر1393  -  تیر1394  -  مرداد1394  -  فروردین1395  -  

اردیبهشت1395  -  خرداد1395  -  دی1395  -  اردیبهشت1396  -  

خرداد1396  -  شهریور1396  -  فروردین1397  -  

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com