اطلاعیه مطبوعاتی
احتمال انجام عمل جراحی بر روی محمد صدیق کبودوند 26/1/1391
پزشکان معالج محمد صدیق کبودوند در بیمارستان مدرس تهران به وی اعلام کرده اند که پس از پایان آزمایشات در این هفته ممکن است طی هفته آینده عمل جراحی مربوط به مجاری کلیوی و پروستات بر روی وی انجام دهند
بیشتر

  اطلاعیه مطبوعاتی
همچنان بر آرمان های حقوق بشری ایستاده ایم 20/1/1391
در حالی وارد هشتمین سال فعالیت سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان می شویم که همچنان موارد نقض سیستماتیک حقوق بشر ادامه دارد. تهدید ها، فشار ها ومحدودیت ها و زندانی کردن اعضای موثر سازمان به ویژه موسس و بنیانگذار آن محمد صدیق کبودوند نتوانست ما را در پیگیری وظایف انسانی متزلزل نماید و همچنان بر اصول و آرمان های حقوق بشری ایستاده ایم .
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان آغاز هشتمین سال فعالیت را سر آغازی برای تلاشی جدی می داند و امید وار است در این سال شاهد آزادی تمامی زندانیان سیاسی،عقیدتی و وجدانی باشیم.
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان
بیشتر


آرشیو ماهیانه:

آذر1387  -  دی1387  -  بهمن1387  -  اسفند1387  -  

فروردین1388  -  تیر1388  -  شهریور1388  -  مهر1388  -  

اسفند1388  -  فروردین1389  -  شهریور1389  -  مهر1389  -  

آبان1389  -  آذر1389  -  دی1389  -  اسفند1389  -  

فروردین1390  -  اردیبهشت1390  -  خرداد1390  -  تیر1390  -  

مرداد1390  -  شهریور1390  -  آذر1390  -  دی1390  -  

بهمن1390  -  فروردین1391  -  اردیبهشت1391  -  خرداد1391  -  

تیر1391  -  مرداد1391  -  شهریور1391  -  دی1391  -  

بهمن1391  -  فروردین1392  -  تیر1392  -  مرداد1392  -  

شهریور1392  -  مهر1392  -  دی1392  -  بهمن1392  -  

فروردین1393  -  اردیبهشت1393  -  تیر1393  -  آبان1393  -  

آذر1393  -  تیر1394  -  مرداد1394  -  فروردین1395  -  

اردیبهشت1395  -  خرداد1395  -  دی1395  -  اردیبهشت1396  -  

خرداد1396  -  شهریور1396  -  فروردین1397  -  

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com