اطلاعیه مطبوعاتی
جایگاه واقعی کبودوند، رهبری جنبش مدنی دموکراتیک مردم کرد است 9/11/1391
جایگاه واقعی کبودوند، رهبری جنبش مدنی دموکراتیک مردم کرد است
بیانیه شورای عالی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان
همان گونه که در خبرها آمده بود؛ آقای محمدصدیق کبودوند رئیس دربند سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان سرانجام پس از گذراندن حدود 6 سال حبس‏ غیرقانونی از محکومیت ناعادلانه 11 ساله‏اش، برای دوره ای کوتاه به مرخصی آمد تا از نزدیک با فرزند بیمار و خانواده و خواهران و برادران رنج دیده‏اش در طی سال‏های یادشده، دیدار نماید. کبودوند آمده بود تا نگرانی‏های انباشته شده خانواده را بزداید و شادی و شادمانی را هرچندکوتاه مدت، به زندگی عزیزانش بازگرداند. آزادی موقت ایشان اگرچه بسیار کوتاه بود اما شادی را به خانواده و امید و همت و روحیه را به اعضای سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان بخشید.
شورای عالی سازمان دفاع از حقوق بشرکردستان از مشکلاتی که خانواده کبودوند در این سال‏ها با آن روبرو بوده و یا هم چنان مواجه‏اند کاملاً اطلاع دارد و آن را بخوبی درک می‏کند و از تداوم آن متاسف است و در عین حال خود را کماکان وامدار خانواده کبودوند می داند. این شورا در برهه ای از زمان ضروری دید با تعلیق چندماهه فعالیت‏های سازمان، به فراهم آوری امکان شرایط لازم برای مرخصی چندروزه آقای کبودوند کمک نماید. چنین تصمیمی تنها به پاس احترام به خانواده محترم آقای کبودوند و فرزند بیمار ایشان اتخاذ شد. در هرحال با عنایت به اتمام دوره آزادی موقت آقای کبودوند، به تعلیق موقت فعالیت ها نیز خاتمه داده شده و بزودی کلیه فعالیت های سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان از سر گرفته می شود.
شورای عالی سازمان دفاع از حقوق بشرکردستان اگرچه جایگاه آقای محمد صدیق کبودوند را والاتر از تصدی ریاست نهادی چون این سازمان می‏داند، اما ایشان را هم چنان به عنوان رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان می شناسد. تردیدی نیست که آقای کبودوند به عنوان رئیس و رهبر این سازمان و پدر معنوی حقوق بشر کردستان شناخته شده و در میان مردم از معروفیت و محبوبیت ویژه ای برخوردار است. در همین رابطه بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی بر این نظرند که ایشان شایستگی رهبری جنبش مبارزات مدنی کردستان را دارد. آقای کبودوند سال های سال است پرچم مبارزه مدنی و حقوق بشری را بردوش می کشد و بدون هیچ ادعایی یک تنه در برابر دستگاه های ظلم و ستم و بی دادگری ایستاده و با تحمل رنج و زندان و شکنجه هم چنان استوار و ثابت قدم مصمم به طی طریق مبارزه است. مبارزه ای برای آزادی، دموکراسی و حقوق بشر وکسب حقوق مردم کرد. عزم و اراده این راد مرد برای مبارزه، در سال های زندان و رنج و مرارت، نه تنها خدشه ای ندیده بلکه دو چندان گردیده است. ایمان قوی و اعتقاد راسخ کبودوند به مبارزه مدنی و مسالمت جویانه و داشتن اراده ای پولادین برای مبارزه، از وی مبارزی نستوه و خستگی ناپذیر ساخته است. ایشان از هر نظر اراده و توانایی و شایستگی لازم وضروری برای نشستن در جایگاه رهبری یک جنبش را دارد و این شورا بر این باور است که وی هم اکنون نیز در موقعیت رهبری جنبش مدنی و مبارزات مسالمت آمیز و دموکراتیک مردم کرد در ایران قرار گرفته است. از این‏رو شورای عالی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان همه احزاب و سازمان‏های سیاسی و مدنی و رسانه‏های جمعی کردستان و ایران را به شناسایی جایگاه و موقعیت واقعی آقای محمدصدیق کبودوند در چنین جایگاهی فرا می‏خواند. باشد تا بدین وسیله به نحوی شایسته از مبارزات این مبارز راه آزادی و دموکراسی و حقوق بشر قدردانی شود.
شورای عالی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

9 بهمن ماه 1391

28ژانویه 2013
بیشتر

  اطلاعیه مطبوعاتی
معرفی نايب رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان 1/11/1391
بنا به تصمیم اخیر شورای عالی سازمان، آقای امید بیگی زاده به عنوان نايب رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان انتخاب و بدین وسیله معرفی می گردد.

امید بیگی زاده از اعضای مجمع عالی (موسس) و شورای عالی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان ، طی سالهای اخیر و در غیاب آقای محمدصدیق کبودوند رئیس زندانی این سازمان به عنوان یکی از مدیران ارشد، نقش موثری در تداوم فعالیت های سازمان داشته است. از این رو شورای یادشده مسئولیت نايب رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان را به ایشان سپرده است. شورای عالی سازمان امیدوار است آقای امید بیگی زاده در انجام وظایف محوله طبق اساسنامه و رهنمودهای سازمان عمل نموده و فعالیت های جاری سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان را هدایت و مدیریت نماید.
بیشتر

  اطلاعیه مطبوعاتی
محمدصدیق کبودوند به زندان اوین بازگشت 6/11/1391
محمدصدیق کبودوند به زندان اوین بازگشت
اطلاعیه
دبیرخانه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان
محمدصدیق کبودوند رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان پس از حدود یک ماه مرخصی روز 6 بهمن ماه به زندان اوین مراجعت نمود.
محمدصدیق کبودوند موسس و پدر سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان که پس از 2000 روز حبس روز سوم دی ماه برای مدت 4روز با تودیع وثیقه 700 میلیون تومانی به مرخصی آمده بود، پس از چند دوره تمدید جهت رسیدگی های درمانی خود و فرزند بیمارش و هم چنین عیادت از برادر و خواهر بیمار خود و کمک به حل و فصل برخی از مشکلات گریبان گیر خانواده، سرانجام بدنبال دوبار احضار به زندان توسط دادستانی و غیبت چندروزه روز 6 بهمن ماه به زندان اوین بند 350 محل تحمل حبس خود بازگشت.
ششم بهمن ماه1391

بیشتر


آرشیو ماهیانه:

آذر1387  -  دی1387  -  بهمن1387  -  اسفند1387  -  

فروردین1388  -  تیر1388  -  شهریور1388  -  مهر1388  -  

اسفند1388  -  فروردین1389  -  شهریور1389  -  مهر1389  -  

آبان1389  -  آذر1389  -  دی1389  -  اسفند1389  -  

فروردین1390  -  اردیبهشت1390  -  خرداد1390  -  تیر1390  -  

مرداد1390  -  شهریور1390  -  آذر1390  -  دی1390  -  

بهمن1390  -  فروردین1391  -  اردیبهشت1391  -  خرداد1391  -  

تیر1391  -  مرداد1391  -  شهریور1391  -  دی1391  -  

بهمن1391  -  فروردین1392  -  تیر1392  -  مرداد1392  -  

شهریور1392  -  مهر1392  -  دی1392  -  بهمن1392  -  

فروردین1393  -  اردیبهشت1393  -  تیر1393  -  آبان1393  -  

آذر1393  -  تیر1394  -  مرداد1394  -  فروردین1395  -  

اردیبهشت1395  -  خرداد1395  -  دی1395  -  اردیبهشت1396  -  

خرداد1396  -  شهریور1396  -  فروردین1397  -  

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com