اطلاعیه مطبوعاتی
بیست و ششمین (26) روز اعتصاب غذای محمد صدیق کبودوند 31/3/1391
دبیرخانه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان


در دیدار امروز صبح چهارشنبه 31 خرداد ماه اعضای خانواده کبودوند با وی،محمد صدیق کبودوند اعلام کرد که همچنان در اعتصاب غذا خواهد ماند.

وی به خانواده اش اعلام کرد که تا برآورده نشدن خواسته هایش همچنان به اعتصاب غذا ادامه میدهد .

این در حالی است که به گفته خانواده کبودوند وزن وی بشدت کاهش یافته و آثار ضعف بر چهره وی نمایان شده است.

خانواده کبودوند از وی خواسته بودند که به اعتصاب غذا پایان دهد ولی وی گفته بود همچنان در اعتصاب غذا خواهم ماند و ممکن است این اعتصاب غذا را تا یکصد روز ادامه دهم.

محمد صدیق کبودوند ریس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان 10 تیر ماه امسال وارد ششمین سال از حبس 11 ساله میشود در حالی که تاکنون حتی از یک روز مرخصی استفاده نکرده است .

وزارت اطلاعات بارها با درخواست پزشکان جهت مداوای وی در خارج از زندان مخالفت کرده است و اخیرا نیز با درخواست وی جهت مرخصی برای پیگیری راه های درمان پسرش مخالفت کرده است.


چهارشنبه 31 خردادماه 1391

20ژوئن
بیشتر

  اطلاعیه مطبوعاتی
سپاس و قدردانی از شخصیت ها و نهادهای اجتماعی 24/3/1391
دراوایل هفته جاری جمعی از شخصیت ها و نهادهای اجتماعی طی نامه ای که به خانواده آقای کبودوند ارسال شد و در رسانه ها هم انتشار یافت از ایشان درخواست کرده بودند که به اعتصاب غذای خود پایان دهد .
خانواده کبودوند روز دوشنبه هفته جاری که موفق شدند با او ملاقات نمایند، محتوای نامه را به اطلاع ایشان رساندند . آقای کبودوند ضمن تشکرازلطف و محبت این عزیزان اظهار داشتند: « من پس از آنکه درخواست دیدار با فرزند بیمارم؛ برای چندمین بار؛ رد شد بناچار اعتصاب غذا کردم . بنابر این تا برآورده شدن خواست هایم همچنان در اعتصاب غذا خواهم ماند وممکن است در چند روز آینده به اعتصاب غذای خشک دست بزنم.»
در این موقعیت خانواده‌ کبودوند وشورای عالی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان به نشان همراهی و همدردی تصمیم گرفتند از امروز چهارشنبه 24 خرداد برابر با 13 ژوئن به اعتصاب غذای ایشان بپیوندند .

بیشتر

  اطلاعیه مطبوعاتی
همصدا با کبودوند ما هم اعتصاب غذا می‌کنیم 23/3/1391
شورای عالی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و خانواده‌ی محمد صدیق کبودوند اعلام کردند همصدا و همگام با محمد صدیق کبودوند آنان نیز از روز چهارشنبه 24 خرداد اعتصاب غذا خواهند کرد. متن کامل این اطلاعیه به این شرح است:
بیشتر

  اطلاعیه مطبوعاتی
کبودوند همچنان در اعتصاب 22/3/1391
محمد صدیق کبودوند امروز در دیدار با خانواده اش اعلام کرد که تا برآورده نشدن خواسته هایش همچنان در اعتصاب غذا خواهد ماند وممکن است در چند روز آینده دست به اعتصاب غذای خشک بزند.
کبودوند به خانواده اش گفت :معاون دادستان به وی گفته مرگ یا اعتصاب زندانی سیاسی برای ما مهم نیست و ممکن است وی را در صورت تدوام اعتصاب به سلول انفرادی منتقل کنند.
خانواده کبودوند ضمن اظهار نگرانی نسبت به وضعیت جسمی و روحی وی اعلام کرده اند وی در شرایط مناسبی به سر نمیبرد و ممکن است دچار حملات قلبی و مغزی شود.
یاد آور میشود محمد صدیق کبودوند از 17 روز پیش در اعتصاب غذا بسر میبرد .
دبیرخانه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان
دوشنبه 22 خردادماه 91/11ژوئن 2012

.
بیشتر


آرشیو ماهیانه:

آذر1387  -  دی1387  -  بهمن1387  -  اسفند1387  -  

فروردین1388  -  تیر1388  -  شهریور1388  -  مهر1388  -  

اسفند1388  -  فروردین1389  -  شهریور1389  -  مهر1389  -  

آبان1389  -  آذر1389  -  دی1389  -  اسفند1389  -  

فروردین1390  -  اردیبهشت1390  -  خرداد1390  -  تیر1390  -  

مرداد1390  -  شهریور1390  -  آذر1390  -  دی1390  -  

بهمن1390  -  فروردین1391  -  اردیبهشت1391  -  خرداد1391  -  

تیر1391  -  مرداد1391  -  شهریور1391  -  دی1391  -  

بهمن1391  -  فروردین1392  -  تیر1392  -  مرداد1392  -  

شهریور1392  -  مهر1392  -  دی1392  -  بهمن1392  -  

فروردین1393  -  اردیبهشت1393  -  تیر1393  -  آبان1393  -  

آذر1393  -  تیر1394  -  مرداد1394  -  فروردین1395  -  

اردیبهشت1395  -  خرداد1395  -  دی1395  -  اردیبهشت1396  -  

خرداد1396  -  شهریور1396  -  فروردین1397  -  

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com