اطلاعیه مطبوعاتی
قریب الوقع بودن اجرای احکام اعدام زندانیان سیاسی و مذهبی کرد. 15/5/1392
اطلاعیه:
طی هفته های اخیر ،بعد از انتخابات ریاست جمهوری احکام اعدام ده ها تن از شهروندان زندانی در شهرهای مختلف ایران توسط قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به اجرا گذاشته شده است . حکومت جمهوری اسلامی ایران که تا چند هفته قبل از انتخابات جهت تشویق مردم به حضور در انتخابات ریاست جمهوری اعدام ها را کم کرده بود، طی هفته های اخیر با سرعت در حال اجرای احکام اعدام به تاخییر افتاده میباشد که بار دیگر فضایی خشن و غیر منطقی از ایران را به نمایش گذاشته است.
به نقل از خبرگزاری کردپا شش زندانی کُرد به نام‌های حامد احمدی، کمال مولایی، صدیق محمدی، سیدهادی حسینی، جهانگیر و جمشید دهقانی، به منظور اجرای حکم اعدام به سلول‌های انفرادی زندان قزل‌حصار منتقل شده اند و اجرای حکم آنها قریب‌الوقوع می‌باشد.
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان ،ضمن ابراز نگرانی شدید از صدور احکام اعدام واجرای قریب الوقع آن خواستار واکنش فوری سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در این زمینه است.
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان ضمن هشدار به مقامات حکومت اسلامی ایران مبنی عواقب ناگوار امنیتی بعد از اجرای احکام ناعادلانه اعدام درمناطق کردنشین ،درخواست میکند که با لغو حکم اعدام زندانیان سیاسی و مذهبی کرد فضای آرام و بدور از خشونت را در مناطق کردنشین حفظ و به پایداری آن کمک کند.
دبیرخانه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستانa
تهران-15 مرداد1392
6 اگوست 2013

اسامی زندانیان سیاسی با حکم اعدام:
سیاسی: حبیب الله لطیفی، رشید آخکندی، مصطفی سلیمی، شیرکو معارفی، سمکو خورشیدی، سیروان نژاوی، ابراهیم عیسی‌پور، رزگار ( حبیب ) افشاری، علی افشاری،حبیب الله گلپری پور ،زانیار مرادی،لقمان مرادی،هوشنگ رضایی،رضا اسماعیلی،بهروز آلخانی،سید سامی حسینی،سید جمال محمدی ،بختیار معماری.
مذهبی: حامد احمدی،بهرام احمدی،کمال مولایی،اصغر رحیمی،بهنام رحیمی،جهانگیر دهقانی،محمد ظاهر بهمنی،جمشید دهقانی،کیوان زند کریمی،هوشیار محمدی،شهرام احمدی، پوریا محمدی، مختار رحیمی، بهمن رحیمی، محمدیاور رحیمی، امید پیوند، فرزاد شاه‌نظری و محمد غریبی.
زندانیان مذهبی اعدام شده: هوشیار محمدی ٣٣ ساله، بهران احمدی ٢١ ساله، کیوان زندکریمی ٢٤ ساله، اصغر رحیمی ٢٤ ساله، محمد ظاهیر بهمنی ٢٣ ساله و بهنام رحیمی ٣١ ساله همگی اهل سنندج.

بیشتر

  اطلاعیه مطبوعاتی
دولت جدید به خواست و اراده مردم ایران احترام بگذارند 9/5/1392
با احترام به مبارزه مدنی و مسالمت جویانه مردم ایران برای پیگیری و کسب مطالبات و خواسته های برحق شان با تحسین شعور، آگاهی و هوشیاری سیاسی آنان در بهره گیری از فرصت های حداقل موجود برای ابراز اعتراض ها و بیان خواسته تغییر وضعیت حاکم و با حمایت از خواست اساسی و اراده مردم برای رهایی از استبداد و دیکتاتوری و دستیابی به آزادی و دموکراسی واقعی و حقوق بشر، همراهی خود را با مبارزه جدی مردم ایران جهت نیل به تمامی حقوق و مطالبات مشروع شان اعلام می دارم.
بیشتر


آرشیو ماهیانه:

آذر1387  -  دی1387  -  بهمن1387  -  اسفند1387  -  

فروردین1388  -  تیر1388  -  شهریور1388  -  مهر1388  -  

اسفند1388  -  فروردین1389  -  شهریور1389  -  مهر1389  -  

آبان1389  -  آذر1389  -  دی1389  -  اسفند1389  -  

فروردین1390  -  اردیبهشت1390  -  خرداد1390  -  تیر1390  -  

مرداد1390  -  شهریور1390  -  آذر1390  -  دی1390  -  

بهمن1390  -  فروردین1391  -  اردیبهشت1391  -  خرداد1391  -  

تیر1391  -  مرداد1391  -  شهریور1391  -  دی1391  -  

بهمن1391  -  فروردین1392  -  تیر1392  -  مرداد1392  -  

شهریور1392  -  مهر1392  -  دی1392  -  بهمن1392  -  

فروردین1393  -  اردیبهشت1393  -  تیر1393  -  آبان1393  -  

آذر1393  -  تیر1394  -  مرداد1394  -  فروردین1395  -  

اردیبهشت1395  -  خرداد1395  -  دی1395  -  اردیبهشت1396  -  

خرداد1396  -  شهریور1396  -  فروردین1397  -  

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com