بیانیه عمومی
از پیشنهاد و خواست خانواده كبودوند حمايت کنید! 13/10/1389
بیش از یک دهه از فعالیت های محمد صدیق کبودوند در زمینه حقوق بشر بر اساس بازگویی ارزش های برسمیت شناخته شده توسط کشورهای عضو سازمان ملل متحد می گذرد .

با وجود بایکوت همه جانبه کردستان! تبعیض،آپارتاید نژادی و مذهبی او توانست برای اولین بار سازمانی مدافع حقوق بشر را در کردستان و ایران بنا نهد. سازمانی که به شکلی مدنی و مسالمت آمیز از حقوق انسانها و آزادیهای اساسی مردم کرد دفاع کند .از جمله آنها تلاش برای برابری حقوق زنان با مردان و رفع تبعیض در بین ملل و اقوام ایران و نیز تامین حقوق اساسی و آزادیهای مدنی و سیاسی همه شهروندان ایرانی است.

کبودوند نه تنها وابستگی به هیچ گروه و حزبی نداشته
بیشتر

  بیانیه عمومی
اميد است روند عدم اجراي احكام اعدام در كردستان تداوم يابد 5/10/1389

سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان با انتشار اطلاعيه اي ضمن استقبال از عدم اجراي حكم اعدام حبيب ا.. لطيفي اظهار اميدواري نموده كه اين روند در خصوص احكام اعدام ساير فعالان كرد لحاظ شود
بیشتر

  بیانیه عمومی
جان حبيب ا.. لطيفي در خطر است 2/10/1389

بنا به گزارشهاي رسيده به حكم اعدام حبيب ا.. لطيفي در صبح روز يكشنبه 5/10/1389 در زندان مركزي سنندج اجرا ميشود. سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان ضمن ابراز نگراني شديد از احتمال اجراي اين حكم از نهادهاي حقوق بشري ، مراجع بين المللي ، فعالان مدني و حقوق بشر مصرانه ميخواهد كه با تلاش و پيگيريهاي خود در حفظ جان حبيب ا.. لطيفي فعال كرد كه هم اكنون در زندان مركزي سنندج به سر مي برد كوشا باشند.سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان از مسئولان قضايي جمهوري اسلامي مصرانه در خواست دارد كه با تجديد نظر در اجراي احكام اعدام برخي از فعالان كرد بويژه حبيب ا.. لطيفي آرامش را به منطقه بازگردانند.
بیشتر


آرشیو ماهیانه:

آذر1387  -  دی1387  -  بهمن1387  -  اسفند1387  -  

اردیبهشت1388  -  تیر1388  -  مرداد1388  -  شهریور1388  -  

مهر1388  -  اسفند1388  -  شهریور1389  -  مهر1389  -  

دی1389  -  بهمن1389  -  فروردین1390  -  اردیبهشت1390  -  

خرداد1390  -  تیر1390  -  مرداد1390  -  شهریور1390  -  

مهر1390  -  اردیبهشت1391  -  تیر1391  -  شهریور1391  -  

اسفند1391  -  فروردین1392  -  خرداد1392  -  مرداد1392  -  

آبان1392  -  اسفند1392  -  فروردین1393  -  اردیبهشت1393  -  

خرداد1393  -  تیر1393  -  بهمن1393  -  اسفند1393  -  

اردیبهشت1394  -  خرداد1394  -  تیر1394  -  مرداد1394  -  

مهر1394  -  آبان1394  -  آذر1394  -  بهمن1394  -  

فروردین1395  -  خرداد1395  -  آبان1395  -  آذر1395  -  

دی1395  -  خرداد1396  -  تیر1396  -  مرداد1396  -  

شهریور1396  -  مهر1396  -  آبان1396  -  دی1396  -  

بهمن1396  -  اسفند1396  -  اردیبهشت1397  -  تیر1397  -  

شهریور1397  -  مهر1397  -  آبان1397  -  آذر1397  -  

دی1397  -  

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com