بیانیه عمومی
اقدامات نظامي اخير در كردستان ، عملي ضد انساني است 15/1/1390
سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان به گلوله بستن ماموران راهنمايي و رانندگي در سنندج و حادثه اخير در مريوان را عملي ضد انساني دانسته و از تمامي بشردوستان خواسته است تا در جهت جلوگيري از تكرار اينگونه حوادث در كردستان پديده شوم ترور را براي افكار عمومي بيشتر تبيين نمايند . متن كامل بيانيه سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان به اين شرح است :
اقدامات نظامي اخير در كردستان ، عملي ضد انساني است
در آغازين روزهاي سال نو شاهد انجام 2عمل كور تروريستي در سنندج و نيز اقدامي مشابه در مريوان بوديم ؛ در اين حوادث جمعي از پرسنل انتظامي و راهنمايي و رانندگي كه اكثر آنان نيروهاي بومي بودند جان خود را از دست دادند و برخي ديگر نيز مجروح گرديدند ؛ اينگونه اقدامات كه شروع آن از شهريور و مهرماه سال گذشته از سنندج و مهاباد آغاز گرديد ، گسترش و تداوم آن هم اكنون در ديگر نقاط كردستان و مسكوت گذاشتن شناسايي عاملان و آمران اين حوادث پرسشهايي جدي را در جان افكار عمومي به دنبال داشته است.
سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان ضمن نفي حركتهاي تروريستي اخير در كردستان و ضمن اظهار همدلي با خانواده قربانيان و مجروحان اين حادثه از تمامي بشردوستان و مدافعان حقوق انسانها مي خواهد تا در حد توان خود در تبيين پديده شوم ترور و بازداشتن برخي ذهنيت ها از انجام اينگونه اقدامات فعالان حقوق بشر را در داخل ياري نمايند.
سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان
15فروردين1390
4آوريل2011
بیشتر

  بیانیه عمومی
حكم ناعادلانه وغير حقوقي كاوه قاسمي كرمانشاهي مايه شرمساري است 7/1/1390

دبيرخانه سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان با انتشار بيانيه يي حكم 4سال حبس تعزيري براي كاوه قاسمي كرمانشاهي ، عضو اين سازمان حقوق بشري را ناعادلانه و غير حقوقي دانست وآن را مايه شرمساري دانست . متن كامل بيانيه سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان در پي مي آيد:
حكم ناعادلانه وغير حقوقي كاوه قاسمي كرمانشاهي مايه شرمساري است
كاهش حكم 5سال حبس تعزيري جناب آقاي كاوه قاسمي كرمانشاهي عضو سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان به 4سال حبس تعزيري در زندان ديزل اباد كرمانشاه موجب بهت وحيرت جامعه حقوق بشري و وكلاي وي شد ، اين حكم كه از سوي شعبه چهارم دادگاه تجديد نظر استان كردستان به رياست قاضي روشني صادر شده گواه آن است كه هيچ گونه كنش مدني وانسان دوستانه كه همكارمان جناب اقاي كاوه كرمانشاهي مصداق عيني و بارز آن است در قاموس نهادهاي قضايي و امنيتي جايگاهي نداشته و شديدترين برخوردها با آن مي شود، اينگونه احكام كه ناشي از اراده وشخصيت مستقل حقوقي دستگاه قضايي نمي باشد نشان از اراده يي مافوق دستگاه قضا براي تحديد و به بند كشيدن فعالان مدني و حقوق بشري مي باشد.
سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان صدور حكم 4سال حبس تعزيري براي عضو خود ، جناب اقاي كاوه كرمانشاهي را ناعادلانه و غيرحقوقي مي داند و آن را موجب شرمساري مي داند!
سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان ضمن غير قانوني و غير انساني دانستن اين حكم پيگيري حقوقي آن را از مجراي نهادهاي حقوق بشري بين المللي براي خود محفوظ مي داند.
سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان
8 فروردين 1390
28 مارس2011
بیشتر


آرشیو ماهیانه:

آذر1387  -  دی1387  -  بهمن1387  -  اسفند1387  -  

اردیبهشت1388  -  تیر1388  -  مرداد1388  -  شهریور1388  -  

مهر1388  -  اسفند1388  -  شهریور1389  -  مهر1389  -  

دی1389  -  بهمن1389  -  فروردین1390  -  اردیبهشت1390  -  

خرداد1390  -  تیر1390  -  مرداد1390  -  شهریور1390  -  

مهر1390  -  اردیبهشت1391  -  تیر1391  -  شهریور1391  -  

اسفند1391  -  فروردین1392  -  خرداد1392  -  مرداد1392  -  

آبان1392  -  اسفند1392  -  فروردین1393  -  اردیبهشت1393  -  

خرداد1393  -  تیر1393  -  بهمن1393  -  اسفند1393  -  

اردیبهشت1394  -  خرداد1394  -  تیر1394  -  مرداد1394  -  

مهر1394  -  آبان1394  -  آذر1394  -  بهمن1394  -  

فروردین1395  -  خرداد1395  -  آبان1395  -  آذر1395  -  

دی1395  -  خرداد1396  -  تیر1396  -  مرداد1396  -  

شهریور1396  -  مهر1396  -  آبان1396  -  دی1396  -  

بهمن1396  -  اسفند1396  -  اردیبهشت1397  -  تیر1397  -  

شهریور1397  -  مهر1397  -  آبان1397  -  آذر1397  -  

دی1397  -  

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com