بیانیه عمومی
از حق تعيين سرنوشت فلسطينيان به عنوان يك حق انساني پشتيباني مي كنيم 29/6/1390
سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان در آستانه به راي گيري تشكيل كشور مستقل فلسطيني در مجمع عمومي سازمان ملل متحد با صدور بيانيه يي از نهادهاي بين المللي خواست تا به عنوان يك حق انساني از حق تعيين سرنوشت براي فلسطينيان حمايت و پشتيباني نمايند
بیشتر

  بیانیه عمومی
تبريك و شادباش به برندگان جايزه هلمن همت 26/6/1390
سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان با انتشار بيانيه يي به برندگان جايزه هلمن همت تبريك گفت و اظهار اميدواري كرد كه همه زندانيان سياسي-عقيدتي بزودي از زندانها آزاد شوند
بیشتر

  بیانیه عمومی
ممانعت از شركت اجلال قوامي در اجلاس نهادهاي حقوق بشر آسيا - اقيانوسيه را اقدامي غيرقانوني مي دانيم 23/6/1390
در پي تهديد اجلال قوامي به بازداشت در صورت شركت در اجلاس ساليانه نهادهاي حقوق بشر آسيا - اقيانوسيه و ممانعت از شركت وي در اين اجلاس ، دبيرخانه سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان اين اقدام را اقدامي غيرقانوني دانست و خواهان پاسخگويي مسئولان زيربط در اين خصوص شد
بیشتر

  بیانیه عمومی
به فضاي امنيتي-نظامي در كردستان پايان داده شود 21/6/1390
سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان با انتقاد از تداوم فضاي پليسي-امنيتي در كردستان خواهان پايان دادن به جو رعب و وحشت در اين مناطق شد
بیشتر

  بیانیه عمومی
نگران وضعيت دانشجوي بازداشتي ميلاد كريمي مي باشيم 20/6/1390
سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان نگراني خود را از تداوم بازداشت ميلاد كريمي دبير انجمن اسلامي دانشگاه آزاد اسلامي سنندج ابراز كرد و خواهان آزادي اين فعال دانشجويي شد.
بیشتر

  بیانیه عمومی
از حق تعيين سرنوشت فلسطينيان به عنوان يك حق انساني پشتيباني مي كنيم 29/6/1390
سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان در آستانه به راي گيري تشكيل كشور مستقل فلسطيني در مجمع عمومي سازمان ملل متحد با صدور بيانيه يي از نهادهاي بين المللي خواست تا به عنوان يك حق انساني از حق تعيين سرنوشت براي فلسطينيان حمايت و پشتيباني نمايند
بیشتر


آرشیو ماهیانه:

آذر1387  -  دی1387  -  بهمن1387  -  اسفند1387  -  

اردیبهشت1388  -  تیر1388  -  مرداد1388  -  شهریور1388  -  

مهر1388  -  اسفند1388  -  شهریور1389  -  مهر1389  -  

دی1389  -  بهمن1389  -  فروردین1390  -  اردیبهشت1390  -  

خرداد1390  -  تیر1390  -  مرداد1390  -  شهریور1390  -  

مهر1390  -  اردیبهشت1391  -  تیر1391  -  شهریور1391  -  

اسفند1391  -  فروردین1392  -  خرداد1392  -  مرداد1392  -  

آبان1392  -  اسفند1392  -  فروردین1393  -  اردیبهشت1393  -  

خرداد1393  -  تیر1393  -  بهمن1393  -  اسفند1393  -  

اردیبهشت1394  -  خرداد1394  -  تیر1394  -  مرداد1394  -  

مهر1394  -  آبان1394  -  آذر1394  -  بهمن1394  -  

فروردین1395  -  خرداد1395  -  آبان1395  -  آذر1395  -  

دی1395  -  خرداد1396  -  تیر1396  -  مرداد1396  -  

شهریور1396  -  مهر1396  -  آبان1396  -  دی1396  -  

بهمن1396  -  اسفند1396  -  اردیبهشت1397  -  تیر1397  -  

شهریور1397  -  مهر1397  -  آبان1397  -  آذر1397  -  

دی1397  -  

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com