بیانیه عمومی
انتظار داریم نرگس محمدی هرچه زودتر آزاد شود 4/2/1391
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در بیانیه ای خواهان آزادی فوری نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر ایران شد. متن بیانیه سازمان دفاع حقوق بشر کردستان در پی می آید:
بیشتر

  بیانیه عمومی
خواست انسانی و قانونی شهروندان بوکانی مورد توجه قرار گیرد 3/2/1391
حوادث ناگوار روبایش و قتل و تجاوز به کودکان در بوکان به ویژه قتل سمیه فیض اله پور هر وجدان انسان دوستی را جریحه دار کرد. تجمع اعتراضی مردم نیز به این حوادث نشان از حساسیت و توجه افکار عمومی به حق حیات و امنیت است که به درستی در ماده سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر بدان تصریح شده است.
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان ضمن اظهار همدردی با خانواده های قربانیان این حوادث از مسئولان قضایی وانتظامی می خواهد تا عاملان این جنایت را به افکار عمومی معرفی نمایند و خواست انسانی و قانونی شهروندان بوکانی مورد توجه قرار گیرد.
بیشتر


آرشیو ماهیانه:

آذر1387  -  دی1387  -  بهمن1387  -  اسفند1387  -  

اردیبهشت1388  -  تیر1388  -  مرداد1388  -  شهریور1388  -  

مهر1388  -  اسفند1388  -  شهریور1389  -  مهر1389  -  

دی1389  -  بهمن1389  -  فروردین1390  -  اردیبهشت1390  -  

خرداد1390  -  تیر1390  -  مرداد1390  -  شهریور1390  -  

مهر1390  -  اردیبهشت1391  -  تیر1391  -  شهریور1391  -  

اسفند1391  -  فروردین1392  -  خرداد1392  -  مرداد1392  -  

آبان1392  -  اسفند1392  -  فروردین1393  -  اردیبهشت1393  -  

خرداد1393  -  تیر1393  -  بهمن1393  -  اسفند1393  -  

اردیبهشت1394  -  خرداد1394  -  تیر1394  -  مرداد1394  -  

مهر1394  -  آبان1394  -  آذر1394  -  بهمن1394  -  

فروردین1395  -  خرداد1395  -  آبان1395  -  آذر1395  -  

دی1395  -  خرداد1396  -  تیر1396  -  مرداد1396  -  

شهریور1396  -  مهر1396  -  آبان1396  -  دی1396  -  

بهمن1396  -  اسفند1396  -  اردیبهشت1397  -  تیر1397  -  

شهریور1397  -  مهر1397  -  آبان1397  -  آذر1397  -  

دی1397  -  

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com