بیانیه عمومی
حکومت جمهوری اسلامی به اعدام پایان دهد 26/3/1394
بیشتر

  بیانیه عمومی
حق خودمختاری با اعدام مطالبه گران آن از بین نمی رود 25/3/1394
حقوق و آزادی های سیاسی از بدیهی ترین مصادیق حقوق بشر است که مردم هر جامعه ای می بایست از طریق آن در تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی خود و در شکل گیری قدرت سیاسی و ایجاد ساختار و نظام سیاسی جهت ادارہ امور خود و نظارت بر عملکرد حاکمان به صورت دموکراتیک مشارکت داشته باشند و حق تعیین سرنوشت نیز خود آن حقوقی بنیادی و تضمین های تامین کرامت انسانی و برابری ارزشی و آزادی است که نمود و تجلی آن، مختاریت درتعیین وضعیت سیاسی و اجتماعی و خودحاکمی اقوام و ملت ها و مردمان است که انکار و سلب آن از هر قوم و ملتی، نقض صریح و انکار حقوق بشر محسوب می شود.
بیشتر

  بیانیه عمومی
به تعقیب و آزار قضائی فعالان مدنی پایان دهید 18/3/1394
طی روزهای اخیر دادگاه انقلاب اسلامی احکام سنگین قضایی را علیه فعالین مدنی و اجتماعی صادر کرده است.

بر اساس احکام صادره از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران، خانم ها فاطمه (آتنا) دائمی به 14 سال، آتنا فرقدانی به 12سال و 9 ماه، آقایان امید علی شناس به 10سال، سعید حسین زاده، آسو رستمی و علی نوری هر کدام به تحمل 7 سال حبس تعزیری محکوم شده اند.
بیشتر

  بیانیه عمومی
دعوت از احزاب کُرد به خویشتن‌داری 5/3/1394
براساس گزارش‌های منتشر شده در جریان حادثه‌ای كه منجر به درگیری شد، افراد مسلح وابسته به حزب کارگران کردستان «پ.ک.ک» اقدام به گشودن آتش بر روی گروهی از اعضای حزب دمکرات کردستان ایران نمودند که متاسفانه منجر به مرگ یك نفر و زخمی شدن چند نفر دیگر گردیده است .
بیشتر

  بیانیه عمومی
حقوق قانونی شهروندان بازداشت شده تامین شود 1/3/1394
بیشتر


آرشیو ماهیانه:

آذر1387  -  دی1387  -  بهمن1387  -  اسفند1387  -  

اردیبهشت1388  -  تیر1388  -  مرداد1388  -  شهریور1388  -  

مهر1388  -  اسفند1388  -  شهریور1389  -  مهر1389  -  

دی1389  -  بهمن1389  -  فروردین1390  -  اردیبهشت1390  -  

خرداد1390  -  تیر1390  -  مرداد1390  -  شهریور1390  -  

مهر1390  -  اردیبهشت1391  -  تیر1391  -  شهریور1391  -  

اسفند1391  -  فروردین1392  -  خرداد1392  -  مرداد1392  -  

آبان1392  -  اسفند1392  -  فروردین1393  -  اردیبهشت1393  -  

خرداد1393  -  تیر1393  -  بهمن1393  -  اسفند1393  -  

اردیبهشت1394  -  خرداد1394  -  تیر1394  -  مرداد1394  -  

مهر1394  -  آبان1394  -  آذر1394  -  بهمن1394  -  

فروردین1395  -  خرداد1395  -  آبان1395  -  آذر1395  -  

دی1395  -  خرداد1396  -  تیر1396  -  مرداد1396  -  

شهریور1396  -  مهر1396  -  آبان1396  -  دی1396  -  

بهمن1396  -  اسفند1396  -  اردیبهشت1397  -  تیر1397  -  

شهریور1397  -  مهر1397  -  آبان1397  -  آذر1397  -  

دی1397  -  

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com