پیام نامه
مردم کرد حقوق اساسی خود را از طریق مبارزه مدنی کسب می کنند 8/5/1390
محمدصدیق کبودوند از مردم کرد خواست از طریق مبارزه و نافرمانی مدنی و بدور از خشونت، برای کسب حقوق اساسی و آزادی های بنیادین خود اقدام کنند.

محمدصدیق کبودوند:« مردم کرد دهه هاست که با خشونت، سرکوب و تروریسم دولتی و آپارتاید و بی حقوقی مواجه اند و این در حالی است که رنج و آزار و ادبار این مردم اغلب مورد اغماض کسانی که خود را اپوزیسیون حکومت می خوانند قرار می گیرد، در واقع رفتارها و برخوردهای خشونت بار دولتی نسبت به مردم کرد غالباً از سوی اپوزیسیون غیرکرد بی اهمیت، مسکوت و نادیده انگاشته می شود. متاسفانه اپوزیسیون همانند حکومت از مواضع قیوم مآبانه به مسئله حقوق اساسی مردم کرد می نگرد و با چنین رویکرد و دیدگاهی مردم کرد را محقق به احقاق حقوق اساسی خود نمی دانند و یا معمولاً با نگاهی تبعیض آلود آن را زیاده خواهی ارزیابی می کنند. بنابراین پرواضح است که اپوزیسیون ایرانی نسبت به موضوع حقوق کردها در ایران نه تنها موضع روشن و شفافی اتخاذ نکرده، بلکه بر موج متهم سازی کردها به جدایی خواهی و کردهراسی دامن می زنند. در هرحال اپوزیسیون ایرانی طی دهه های گذشته تا به امروز همراهی و یا حداقل همدردی چندانی نسبت به مردم کرد نشان نداده اند.
بیشتر

  پیام نامه
قدردانی کبودوند از سلیمان چوگلی فعال مدنی کرد 6/5/1390
اطلاعیه
کردوند: «پایگاه اطلاع رسانی خانواده کبودوند»
محمدصدیق کبودوند رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در ملاقات غیرحضوری با خانواده خود از شنیدن خبر اقدام نمادین و مدنی آقای سلیمان چوگلی در اعتراض به ادامه نقض حقوق بشر در کردستان و حبس ناعادلانه زندانیان سیاسی کرد از جمله شخص کبودوند، که با دوچرخه مسافتی حدود 2500 کیلومتر از کشور نروژ آغاز و با عبوراز کشورهای سوئد، دانمارک، آلمان، هلند و حضور در مقابل پارلمان اروپا در بلژیک را پیموده است، نهایت تشکر و قدردانی نمود. کبودوند در این رابطه اظهار داشت: «از اقدام اعتراضی و انسان دوستانه و قابل ستایش این عزیز یعنی جناب سلیمان چوگلی بی نهایت سپاسگزارم و در عین حال از رنج و مشقتی که در طول این سفر اعتراضی، متحمل شده و یا احتمالاً با خطراتی مواجه گردیده است، اندوهگین شدم و خود را در تحمل زحمات و رنج وارده بر ایشان مقصر می دانم. من بار دیگر از اقدام مدنی و اعتراضی قابل تقدیر این دوست خوب تشکر می کنم.»
تهران: 7 مردادماه
بیشتر


آرشیو ماهیانه:

بهمن1387  -  فروردین1388  -  اردیبهشت1388  -  خرداد1388  -  

مرداد1388  -  شهریور1389  -  اسفند1389  -  فروردین1390  -  

تیر1390  -  مرداد1390  -  مهر1390  -  اردیبهشت1391  -  

تیر1391  -  شهریور1391  -  فروردین1392  -  اردیبهشت1392  -  

خرداد1392  -  تیر1392  -  مرداد1392  -  مهر1392  -  

آبان1392  -  آذر1392  -  فروردین1393  -  خرداد1393  -  

مهر1393  -  دی1393  -  بهمن1393  -  اسفند1393  -  

فروردین1394  -  خرداد1394  -  آبان1394  -  تیر1395  -  

تیر1396  -  شهریور1396  -  مهر1396  -  آبان1396  -  

اسفند1396  -  فروردین1397  -  مرداد1397  -  مهر1397  -  

آذر1397  -  

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com