پیام نامه
نامه کبودوند به حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) 21/4/1391
نامه کبودوند به حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک)
دبیرخانه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان
پدر حقوق بشر کردستان در نامه ای به شورای رهبری حزب کارگران کردستان ، خواستار پیوستن این حزب به روند صلح در شمال کردستان شد.
به شورای رهبری حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک)
شنیدن خبر جریان مذاکرات آن حزب با دولت حاکم ترکیه به عنوان خبری مسرت بخش به ویژه از زبان وزیرخارجه آن کشور مایه دلگرمی است. اگرچه مردم کرد شمال کردستان در ده ها سال گذشته با رنج ها، آزارها و کشتارهای بی شمار و بی رحمانه ای مواجه بوده اند و هر چند هزاران جوان، جان شیرین خود را برای خواسته ها، مطالبات و حقوق و آزادی های بنیادین مردم خود فدا کرده اند و در این میان حزب کارگران کردستان در مقابل دولت و در حمایت از مردم کرد نقش تعیین کننده ای داشته است. و اگرچه رهبر این حزب جناب عبدالله اوجالان ربوده و زندانی شده است. با این حال به نظر می رسد که زمان آن رسیده باشد که حزب کارگران کردستان با اعلام آتش بس و توقف درگیری ها و با عنایت به شرایط روز جهان، پرچم صلح و آزادی را در کردستان برافراشته نماید و برای جلوگیری از ادامه خشونت ها ، به ده ها سال مبارزه مسلحانه پایان دهد.
من محمدصدیق کبودوند، زندانی کرد در ایران در حالی این نامه را به آن حزب می نویسم که در اعتراض به سیاست های تبعیض آمیز و بی حقوقی زندانیان سیاسی کرد در اعتصاب غذای نامحدود به سر می برم. من به نام «سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان» از آن حزب (حزب کارگران کردستان) درخواست می نمایم با درایت و عقلانیت و تدابیر سیاسی راه را برای صلح بگشاید تا بلکه زمینه پایان یابی خشونت ها و آزادی آقای اوجالان و زندانیان سیاسی و راهی برای دستیابی مردم کرد در آن کشور به خودمختاری و فدرالیسم فراهم شود:
با آرزو برای صلح، آزادی جناب اوجالان و زندانیان سیاسی و دستیابی مردم کردستان شمالی به حقوق خود.

تهران، زندان اوین 24 ژوئن 2012
محمدصدیق کبودوند
رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان


بیشتر

  پیام نامه
نامه کبودوند به حزب صلح و دموکراسی 21/4/1391
دبیرخانه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان
پدر حقوق بشر کردستان در نامه ای خطاب به رهبران حزب صلح و دموکراسی کرد در ترکیه، خواستار توجه به خواست دولت ترک برای یافتن راه حلی کردی شد.
به حزب صلح و دموکراسی و رهبران آن حزب از جمله جناب عثمان بایدمیر
در رسانه ها شنیدم که نخست وزیر دولت ترک از آن حزب خواسته است برای یافتن راه حلی جهت حل مساله کردستان شمالی (ترکیه) به دولت آن کشور کمک کند. اگرچه ممکن است بخشی از خواست حزب نخست وزیر اردوغان هنوز با واقعیات مطابقت نداشته باشد اما به نظر می رسد این درخواست را در این برهه از زمان را باید مغتنم شمرد. حزب صلح و دموکراسی در برابر یک تصمیم و یک اقدام سرنوشت ساز قرار گرفته است و ضروری است با تدبیر و درایت نقش خود را در کمک به حل مساله کردستان و مطالبه حقوق مردم ستمدیده شمال کردستان ایفا نماید.
من محمدصدیق کبودوند، زندانی کرد در ایران که خود در اعتراض به سیاست های تبعیض آلود دستگاه های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی نسبت به زندانیان سیاسی کرد، در اعتصاب غذا به سر می برم، به نام «سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان» از آن حزب (حزب صلح و دموکراسی)و رهبران آن بویژه از جناب عثمان بایدمیر درخواست می نمایم در اجرای اجابت تقاضای دولت ترکیه و در اجرای یافتن راه حل دموکراتیک، خواسته ها و مطالبات مردم کرد در آن کشور، بویژه حق خودمختاری و فدرالیسم را به طور جدی مورد توجه قرار داده و از این طریق صلح طلبی، دموکراسی خواهی و آزادی طلبی مردم کرد در آن بخش از کردستان را به جهانیان نشان دهند. امید و آرزویم برقراری صلح و دستیبابی مردم شمال کردستان به حقوق و آزادی های بنیادین و خودمختاری است.
تهران- زندان اوین 22 ژوئن 2012
محمدصدیق کبودوند
رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان
بیشتر

  پیام نامه
نامه کبودوند به کردها در سوریه 19/4/1391
پدر حقوق بشر کردستان در نامه ای خطاب به کردها در سوریه خواستار پیوستن آنها به جنبش دموکراسی در سوریه و مطالبه خودمختاری و فدرالیسم برای کردستان غربی شده است:
به فعالان سیاسی و مدنی، احزاب و سازمان های سیاسی و مردم کرد غرب کردستان
همانگونه که از اخبار رسانه ها نقل می شود، نظام حاکمه بر کشور سوریه به یک جنگ نابرابر با مردم و مخالفان خود برخواسته و روزانه خبر قتل و کشتار ده ها نفر از شهروندان آن کشور به جهان مخابره می شود. اکنون اغلب دولت ها، سازمان های بین المللی و مردمان جهان به این واقعیت واقف اند که نظام حاکم بر سوریه رفورم پذیر نیست و با قربانی کردن هزاران نفر از مردم آن به راهی غیرقابل اصلاح و برگشت ناپذیر گام نهاده است.
از سویی از آنجا که مردم کرد در آن کشور، از زمان استقلال سوریه رنج آورترین زیست و تاریک ترین تاریخ را داشته و سیاست های مبتنی بر تغییر هویت و عربیزه کردن و بی تابعیتی و بی حقوقی تنها بخشی از زندگی رنج بار آنهاست که طبعاً هیچ وجدان بیداری نمی تواند به راحتی از کنار آن بگذرد. با عنایت به انتخاب آقای «عبدالباسط سیدا» از کردها در آن کشور به ریاست شورای مقاومت سوریه و جبهه مخالفان، و با توجه به وعده ای که برای خودمختاری و فدرالیسم غرب کردستان (سوریه) داده شده است، ضرورت مشارکت گسترده مردم کرد در جنبش ضدنظام سوری بیش از هر زمانی احساس می شود.
اینجانب محمدصدیق کبودوند، کرد زندانی در ایران که هم اکنون در اعتراض به اقدامات غیرقانونی و تبعیض دولت جمهوری اسلامی نسبت به فعالان و زندانیان سیاسی کرد در اعتصاب غذا به سر می برم، به نام «سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان» از تمامی فعالان و کوشندگان سیاسی و مدنی، احزاب و گروه‏های سیاسی و زنان و جوانان غرب کردستان درخواست می نمایم با پیوستن به جنبش دموکراسی طلبی و ضداستبدادی کشور بلادیده سوریه، سال‏ها رنج و بی حقوقی و کشتار سبوعانه 2004 قامشلی را به یاد آورند و به مبارزه برای خودمختاری و فدرالیسم کردستان غربی (سوریه) قدم پیش بگذارند.
آرزوی قلبی من، پیروزی آزادی و دموکراسی و دستیبابی مردم سوریه به آن و کسب خودمختاری و فدرالیسم برای مردم کرد در آن کشور است.
بیشتر


آرشیو ماهیانه:

بهمن1387  -  فروردین1388  -  اردیبهشت1388  -  خرداد1388  -  

مرداد1388  -  شهریور1389  -  اسفند1389  -  فروردین1390  -  

تیر1390  -  مرداد1390  -  مهر1390  -  اردیبهشت1391  -  

تیر1391  -  شهریور1391  -  فروردین1392  -  اردیبهشت1392  -  

خرداد1392  -  تیر1392  -  مرداد1392  -  مهر1392  -  

آبان1392  -  آذر1392  -  فروردین1393  -  خرداد1393  -  

مهر1393  -  دی1393  -  بهمن1393  -  اسفند1393  -  

فروردین1394  -  خرداد1394  -  آبان1394  -  تیر1395  -  

تیر1396  -  شهریور1396  -  مهر1396  -  آبان1396  -  

اسفند1396  -  فروردین1397  -  مرداد1397  -  مهر1397  -  

آذر1397  -  

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com