پیام نامه
آقای دبیر کل ، عالیجنابان مردم ایران و کردستان را دریابید 4/6/1391
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در آستانه ورود دبیر کل سازمان ملل و همچنین اعضای جنبش عدم تعهدبه تهران نامه ای خطاب به دبیر کل سازمان ملل و سران جنبش عدم تعهد نوشته است که متن آن در پی می آید:
بیشتر

  پیام نامه
سرکار خانم رویا طلوعی 1/6/1391
درگذشت پدر گرامیتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض میکنم و آرزوی صبر و سلامتی برایتان داریم
از خداوند منان خواستاریم که به شما صبرعطا نماید . ما را هم در غم عزیز از دست رفته تان شریک بدانید.
اعضای سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان
چهارشنبه 1 شهریور 1391
بیشتر


آرشیو ماهیانه:

بهمن1387  -  فروردین1388  -  اردیبهشت1388  -  خرداد1388  -  

مرداد1388  -  شهریور1389  -  اسفند1389  -  فروردین1390  -  

تیر1390  -  مرداد1390  -  مهر1390  -  اردیبهشت1391  -  

تیر1391  -  شهریور1391  -  فروردین1392  -  اردیبهشت1392  -  

خرداد1392  -  تیر1392  -  مرداد1392  -  مهر1392  -  

آبان1392  -  آذر1392  -  فروردین1393  -  خرداد1393  -  

مهر1393  -  دی1393  -  بهمن1393  -  اسفند1393  -  

فروردین1394  -  خرداد1394  -  آبان1394  -  تیر1395  -  

تیر1396  -  شهریور1396  -  مهر1396  -  آبان1396  -  

اسفند1396  -  فروردین1397  -  مرداد1397  -  مهر1397  -  

آذر1397  -  

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com