پیام نامه
پیام محمد صدیق کبودوند به مناسبت بزرگداشت جناب صارم الدین صادق وزیری 26/3/1393
پیام محمد صدیق کبودوند به مناسبت بزرگداشت جناب صارم الدین صادق وزیری

در هر برهه ای از زمان آموزگارانی بزرگ ظهور نموده و به سان نورهای فروزان به جامعه ی بشری روشنی بخشیده اند.این ستارگان آسمان بشریت با پذیرش مسئولیت، اغلب بی صدا، هدایت گر و راهنمای راه گم گشتگان ومردمان خسته و آشفته از جبر زمانه به رهایی از ستم و انقیاد و هدایت به سوی عدالت وکرامت انسانی یک جامعه ی مدنی بوده اند.
مایه سرافرازی است که جناب آقای صارم الدین صادق وزیری به مانند چهره ای تاریخی در نسل ما زندگی می کند و دهها سال است این کوشنده ی بزرگ مدنی و سیاسی کرد، تلاش می کند و برای مطالبه ی حقوق و آزادی مردم کردستان مبارزه کرده است اگرچه این شخصیت بزرگ در این راه متحمل رنج و مرارت و تبعید شده اما درس مبارزه ی مدنی و سیاسی را به رهروان حقیقت و انسانیت آموخته و هنوز می آموزد، قامتش سرافراز ، قدمهایش استوار و بیانش پر رسا باد.
با آرزوی سلامتی و طول عمربرای جناب صادق وزیری و به امید پیروزی مبارزه مدنی و سیاسی مردم کرد و تمامی مردمان در بند بیداد و ستم.
محمد صدیق کبودوند
زندان اوین
خرداد 1393
بیشتر

  پیام نامه
تسلیت فوت عباس کمندی 3/3/1393
در گذشت استاد موسیقی و هنر کردی آقای عباس کمندی موجب تاسف و تاثر عمیق ما گردید .این سازمان با تلقی فقدان این هنرمند کرد بعنوان ضایعه ای بزرگ برای هنر وموسیقی کردی ،در گذشت جناب کمندی را به مردم کردستان بویژه دوستداران هنر و موسیقی تسلیت میگوید
بیشتر


آرشیو ماهیانه:

بهمن1387  -  فروردین1388  -  اردیبهشت1388  -  خرداد1388  -  

مرداد1388  -  شهریور1389  -  اسفند1389  -  فروردین1390  -  

تیر1390  -  مرداد1390  -  مهر1390  -  اردیبهشت1391  -  

تیر1391  -  شهریور1391  -  فروردین1392  -  اردیبهشت1392  -  

خرداد1392  -  تیر1392  -  مرداد1392  -  مهر1392  -  

آبان1392  -  آذر1392  -  فروردین1393  -  خرداد1393  -  

مهر1393  -  دی1393  -  بهمن1393  -  اسفند1393  -  

فروردین1394  -  خرداد1394  -  آبان1394  -  تیر1395  -  

تیر1396  -  شهریور1396  -  مهر1396  -  آبان1396  -  

اسفند1396  -  فروردین1397  -  مرداد1397  -  مهر1397  -  

آذر1397  -  

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com