مسئولان در خصوص مرگ هدي صابر به افكار عمومي پاسخ دهند بیانیه عمومی
13/06/2011 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر


دبيرخانه سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان با انتشار بيانيه يي مرگ هدي صابر از فعالان ملي-مذهبي را فاجعه يي هولناك توصيف كرده و از مسئولان قضايي و امنيتي خواسته تا در اين خصوص به افكار عمومي پاسخ دهند.

متن كامل اين بيانيه در پي مي آيد:

مسئولان در خصوص مرگ هدي صابر به افكار عمومي پاسخ دهند

بازهم تراژدي ديگر ! مرگ هدي صابر از فعالان سياسي خوشنام ملي-مذهبي بر اثر اعتصاب غذا ! بدون شك اهمال و قصور مسئولان زيربط در خصوص مرگ اين فعال سياسي بر كسي پوشيده نيست و به هيچ وجه قابل توجيه براي آنان نيست.

سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان ضمن اظهار تاسف و تاثر از وقوع چنين حوادثي كه براي مسئولان قضايي و امنيتي به امري عادي بدل شده ، از آنان ميخواهد تا نسبت به مرگ هدي صابر به خانواده و افكار عمومي پاسخگو باشند.

سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان ضمن همدردي با خانواده اين كوشنده راه آزادي و دموكراسي ، مراتب نگراني شديد خود را از وضعيت ديگر زندانيان سياسي-عقيدتي و وجداني اعلام مي دارد و مسئوليت حفظ جان آنان را بر عهده مسئولان زيربط مي داند.

سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان

23خرداد1390

13ژوئن2011

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com