اتهامات و اعترافات غيرواقعی و نامتناسب با شخصيت و فعاليت‌های عبدالله مومنی است بیانیه تحلیلی
01/09/2010 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر
بيانيه سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان در خصوص محاكمه‌ی سخنگوی ‌سازمان ادوار تحكيم وحدت: اتهامات و اعترافات غيرواقعی و نامتناسب با شخصيت و فعاليت‌های عبدالله مومنی است در ادامه‌ی برگزاری جلسات دادگاه فعالان سياسی و اجتماعی كه در جريان وقايع پس از اعلام نتايج دهمين دوره از انتخابات رياست جمهوری بازداشت شده‌اند، در پنجمين جلسه از اين دادگاه شاهد محاكمه‌ی عبدالله مومنی سخنگوی سازمان ادوار تحكيم وحدت و پنج نفر ديگر از بازداشت شدگان حوادث اخير بوديم. بنا به گزارش خبرگزاری‌های حامی دولت عبدالله مومنی در جريان اين دادگاه با پذيرفتن اتهامات مطرح شده عليه خود در متن كيفرخواست قرائت شده از سوی نماينده دادستان اقدام به اعترافاتی در رابطه با فعاليت‌های‌ خود نموده‌ است. اين در حالی‌‌ست كه وی بدون وكيل مدافع در دادگاه حاضر شده‌ بود. هر چند گفته شد، عدم حضور وكيل به درخواست خود متهم بوده است. اتهامات نسبت داده شده به سخنگوی ‌سازمان ادوار تحكيم وحدت و اعترافاتی كه از زبان وی در جلسه‌ی دادگاه مذكور بيان شد آن‌چنان غيرواقعی و نامتناسب با شخصيت سياسی و زمينه‌ی فعاليت‌های وی بود كه هر شخص يا گروهی كه عبدالله مومنی را می‌شناسد و در جريان فعاليت‌های ‌سياسی و حقوق بشری وی قرار دارد به نادرست بودن آن‌ها اذعان خواهد داشت. عبدالله مومنی از معدود چهره‌های سياسی و تشكيلاتی در ايران است كه پايبندی راسخ و صادقی نسبت به حقوق بشر ورای ديدگاه سياسی و وابستگی تشكيلاتی خود دارد و هميشه در دفاع از حقوق انسان‌ها و اعتراض به موارد نقض آن در جامعه‌ی ايران، در بين كنشگران پيشگام و ثابت قدم بوده است. دفاع از حقوق بشر همواره يكی از اركان اصلی فعاليت‌های وی و سازمان ادوار تحكيم وحدت بوده است. دفاعی كه با تحريفات صورت گرفته در عنوان و ماهيت آن‌ها بخشی از اتهامات و اعترافات منتسب به عبدالله مومنی‌ را شامل می‌شود. آن‌چه در اين دادگاه حمايت از اراذل و اوباش و دفاع از حقوق تجزيه طلبان خوانده شده در واقع اشاره به مراسم‌هايی است كه طی سال گذشته يكی در خصوص توجه به حقوق شهروندی و ديگری در قدردانی از فعاليت‌های حقوق بشری محمدصديق كبودوند رئيس زندانی ‌سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان از سوی‌ ادوار تحكيم وحدت در دفتر اين سازمان با سخنرانی شيرين عبادی برگزار شده است. موارد بسيار ديگری نيز در كيفرخواست و اعترافات مزبور عليه عبدالله مومنی مطرح شده است كه در جايی كه به نظر می‌رسد متهم خود در موقعيتی نبوده تا بتواند در شرايطی آزادانه به دفاع حقيقی از خود بپردازد، طی بيانيه‌ای از سوی سازمان متبوع وی نادرست و مغاير با واقعيت اعلام شده است. سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان ضمن ارج نهادن بر كوشش‌های حقوق بشری عبدالله مومنی و سازمان ادوار تحكيم وحدت طی سال‌های اخير آن‌چه به نام اعترافات از زبان اين فعال سياسی در دادگاه بيان گشت را با توجه به وضعيت نگهداری وی كه تا پيش از حضور اخير در دادگاه آن‌چنان نامعلوم بود كه باعث ايجاد نگرانی‌هايی جدی در مورد سلامت جسمی او شده بود را فاقد اعتبار می‌داند، زيرا به نظر می‌رسيد اين اعترافات تحت شرايطی خاص به ايشان تحميل شده باشد. سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان همچنين بار ديگر اعتراض و نگرانی خود را نسبت به بازداشت‌ ‌گسترده شهروندان و فعالان سياسی و اجتماعی در جريان حوادث پس از انتخابات و شرايط نگهداری و شيوه محاكمه آنان اعلام می‌دارد و خواستار رفتار مستقل و به دور از جهت گيری‌ سياسی و جناحی دستگاه قضايی در اين رابطه است.

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com