ائتلاف ملی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران همه
29/04/2009 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر

به نام سعادت ملت ایران


 شرایط حساس کنونی کشور، زیر پا نهادن پیاپی حقوق مردم و نادیده انگاشتن تعهدات بین المللی در عرصه های گوناگون ، به ویژه حقوق بشر از طرف گروه حاکم و پای بند نبودن به حاکمیت قانون ، موجب گردیده فرصت های گرانبهایی که در میدان های  درونی و بیرونی نصیب ملت شده است از بین برود و مردم ایران را از لحاظ اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و معیشتی در شرایط سختی قرار دهد . این نابسامانی ها از بی توجهی سردمداران کنونی به حقوق اساسی ملت ، قانون شکنی ، بی کفایتی و سوء مدیریت آنان نشئت گرفته است .


این همان ملتی است که نخستین اعلامیه ی جهانی حقوق بشر مبتنی بر همزیستی فرهنگ ها ، تساهل و سازگاری نژادی و آزادی مذهبی را برای جهانیان به ارمغان آورد و در یک صد سال اخیر نیز در راستای استقلال ، آزادی ، نهضت مشروطه، جنبش ملی شدن صنعت نفت و تحولات اجتماعی و سیاسی سال 57 را در کارنامه خود دارد. ایرانیان با این پیشینه ی گرانسنگ ، شایستگی برخورداری از حکومتی بر پایه ی دموکراسی ، حقوق بشر و حاکمیت قانون را دارند. در راستای این خواسته ی دیر پای ملت ایران ، گروهی از شخصیتهای ملی و وابستگان به حزب ها ، سازمانها ، نهادهای مدنی و صنفی که پای بند به استقلال ، تمامیت سر زمینی ، جمهوریخواهی ، اصول دموکراسی ، حقوق بشر و آزادی های  اساسی می باشند ، گرد هم آمده و ائتلاف ملی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران را بوجود آورده ، پای بندی خود به اصول زیر، که مورد توافق است را اعلان می دارند و از همه ی ایرانیان و آزادیخواهان در راستای بر آورده شدن این خواسته ها یاری می طلبند.


 1-     حفظ تمامیت سرزمینی و استقلال ایران


2-     پذیرش مفاد منشور ملل متحد و اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و میثاق های آن


3-     حاکمیت قانون بر خاسته از اراده ی آزاد مردم


4-     تغییر قانون اساسی و حذف اصول مغایر با حاکمیت ملت


5-     جدایی دین از دولت


6-     تاکید بر دموکراسی ، حقوق بشر و آزادی های اساسی 


7-     تاکید بر حقوق برابر همه ی اقوام ایرانی


8-     تاکید بر برابری حقوق زن و مرد


9-     رفع هر گونه تبعیض از لحاظ جنسیتی ، نژادی ، قومی ، عقیدتی و مذهبی


10-  پاسداری از زبان پارسی که بن مایه ی فرهنگ ، یکپارچگی و هویت تاریخی و ملی است با احترام و پذیرش دیگر زبان های رایج در سرزمین ایران


11-  نفی هر گونه خشونت و شکنجه اعم از اینکه از مجاری قانونی یا خود سرانه اعمال شود


12-  توسعه همه جانبه ی اقتصادی و اجتماعی همراه با گسترش عدالت اجتماعی و نفی هر گونه بهره کشی ناروا


 


 امضاء کنندگان:


جبهه ملی ایران


جبهه دموکراتیک ایران


نهضت آزادی


کانون نویسندگان ایران


مهندس عباس امیر انتظام


دکتر محمد ملکی


اسمائیل مفتی زاده


مهندس حشمت الله طبرزدی


فریبرز رئیس دانا


ناصر زرفشان


عزت الله سحابی


عیسی خان حاتمی


کوروش زعیم


ادیب برومند


     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com