شاهو حسینی روزنامه نگار، فعال مدنی و فرهنگی از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب مهاباد احضار شد. همه
12/09/2012 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر
احضار روزنامه نگار مهابادی به دادگاه انقلاب


جـــرس: شاهو حسینی روزنامه نگار، فعال مدنی و فرهنگی از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب مهاباد احضار شد.
به گزارش ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شاهو حسینی روزنامه نگار، فعال مدنی و فرهنگی، معلم و دانشجوی کار‌شناسی ارشد علوم سیاسی اهل مهاباد که در ۲۴ خردادماه ٩١ توسط یک نهادهای امنیتی بازداشت شده و ۷ تیرماه با قرار وثیقه ۸۰۰ میلیون ریالی به طور موقت آزاد شده بود، از سوی شعبه اول داگاه انقلاب مهاباد احضار شد.
طبق برگە احضاریه که تصویر آن را در زیر می‌آید شاهو حسینی باید روز دوشنبە ۹۱/۷/۲۴ راس ساعت ٩ در شعبە اول دادگاە انقلاب مهاباد حضور یابد.
قابل ذکر است کە طی مدت اخیر اعضای خانوادە نامبرده بویژە همسر ایشان بار‌ها مورد تهدید و فشار نهادهای امنیتی شهر مهاباد قرار گرفتەاند.


 


http://www.rahesabz.net/story/58817/     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com