رادیو بین المللی فرانسه میز گردی با شرکت خانم شادی صدر و آقایان ابوالحسن بنی صدر و عبدالکریم لاهیجی درباره منشور حقوق شهروندی برگزار کرده است منشورحقوق شهروندی حسن روحانی همه
04/12/2013 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر

 رادیو بین المللی فرانسه میز گردی با شرکت خانم شادی صدر و آقایان ابوالحسن بنی صدر و عبدالکریم لاهیجی درباره منشور حقوق شهروندی برگزار کرده است


 منشورحقوق شهروندی حسن روحانی


 رحمت قاسم بیگلو 2013-12-01 03:00 حدود دو ماه پس ازصدور دستوری از سوی حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی مبنی برتهیه متن جدیدی از "منشور حقوق شهروندی" در جمهوری اسلامی در اواخر آبانماه سال جاری متنی در سه فصل و بیش از یکصد و پنجاه بند بر روی سایت ریاست جمهوری اسلامی قرار گرفت و از کارشناسان و حقوقدانان خواسته شد تا نظریات اصلاحی خود را برای نهائی کردن این منشور به مقامات مسئول اعلام نمایند.  بی تردید این منشور با کمی تغییرات در ادبیات نوشتاری مشابه منشوری است که توسط قوه قضائیه جمهوری اسلامی در دوران آیت الله هاشمی شاهرودی انتشاریافت، مدت کوتاهی مورد بحث محافل حکومتی قرار گرفت و سپس از دستور مباحثات خارج شد. این منشور در عین حال، همانگونه که خانم شادی صدر وکیل دعاوی بر آن تاکید دارد، نسخه کوتاه شده ای است از مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی. منشورحقوق شهروندی، که از سوی حسن روحانی انتشاریافته، مقدمتاً با آیه ای ازقرآن، کتاب مقدس مسلمانان، و فرازهائی از سخنان آیت الله خمینی بنیانگذارجمهوری اسلامی آغاز می شود و نهایتاً کلیه بندها و پیشنهادهای اصلاحی آن به مطابقت با قانون اساسی و قوانین جاری در ایران امروز مقید شده، که به گفته ی آقای ابوالحسن بنی صدر، در آن ناحق بطور کامل به جای حق نشسته است. برای بحث در مورد پیشنهاد رئیس جمهوری اسلامی و بررسی دست آوردها و دست بردهای چنین منشوری در صورت تصویب از سه تن از صاحبنظران سیاسی وحقوقی ایران دعوت کردیم تا نظریات خود را بیان نمایند. خانم شادی صدر وکیل دعاوی ازانگلستان، آقای ابوالحسن بنی صدر اولین رئیس جمهوری اسلامی که پاریس اقامت دارند و دکترعبدالکریم لاهیجی حقوقدان و رئیس کنونی فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر مقیم پاریس. به این گفت‌وگو گوش کنید
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

رادیو فردا نیز با عبدالکریم لاهیجی،  حقوقدان و رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، در باره منشور حقوق شهروندی گفتگو و خلاصه ای از آن را پخش کرده استگفتگو  با عبدالکریم لاهیجی در باره منشور حقوق شهروندی


 گزارش از آبتین صدر


 هم‌زمان با انتشار گزارش 100 روزه عملکرد دولت حسن روحانی، ویرایش نخست منشور حقوق شهروندی منتشر شد.  عبدالکریم لاهیجی معتقد است که این سند در ایران ارزش حقوقی و قانونی چندانی نخواهد داشت.


 عبدالکریم لاهیجی: «این منشور در حد اعلای خود  برنامه دولتی است که آقای روحانی ارائه می‌دهد و در چارچوب آن خود را متعهد می‌داند که اقداماتی در حوزه حقوق به معنای کلی و آزادی‌ها انجام دهد. چیزی که برای من به عنوان حقوق‌دان مطرح است، در وهله نخست این است که در این منشور حقوق شهروندی، شهروند تعریف نشده است. اصلاً معلوم نیست که آقای روحانی و دولت آقای روحانی از مقوله شهروند چه ذهنیتی دارند و شهروند را چه کسی می‌دانند. تا زمانی که این مقوله روشن نشود، حقوق شهروندی که متأثر از عنوان شهروند است مشخص نخواهد شد چون شهروند در ارتباط با ملیت است. منظور از ملیت همان چیزیست که در قانون مدنی ما به غلط تابعیت ترجمه شده است. منظور از شهروند در حقوق جدید یعنی دارندة ملیت یک کشور که از حقوق مدنی و سیاسی برخوردار است.»


 منتقدان منشور حقوق شهروندی دولت معتقدند از آنجا که هیچ تعریف روشن از آزادی‌ها در ویرایش نخست این سند ارائه نشده به نمی‌تواند تضمین کننده آزادی همه شهروندان در ایران با هر مرام و عقیده‌ای باشد بیشتر جنبه نمادین دارد.


 عبدالکریم لاهیجی: «وقتی مقدمه این منشور و مستنداتی را که در آن آمده است ملاحظه می‌کنید، در ابتدا نقل قولی از آقای خمینی می‌بینید که در آن می‌گوید که همه مسلمانان اعم از شیعه و سنی باید از این حقوق برخوردار باشند. بنابراین در ذهنیت آقای خمینی وقتی می‌گوید ملت، فقط یعنی مسلمانان. در بیان رهبر انقلاب تبعیض حقوقی وجود دارد، یعنی مسئله مسلمانان مطرح است و نه ملت ایران. دوم اینکه از قانون اساسی یاد می‌کند. قانون اساسی هم متضمن ده ها تبعیض حقوقی است، نه فقط درباره مسلمان و غیرمسلمان، بلکه در باره مسلمان شیعه، مسلمان سنی، در ارتباط با استقرار یک نظام که در آن روحانیت حق ویژه دارد و مسائل دیگر. بنابراین طبیعی است که در این منشور حقوق شهروندی درباره ویژگی دینی حرفی نیست، به خاطر اینکه منشور حقوق شهروندی آقای روحانی نمی‌تواند از چارچوب قانون اساسی خارج شود.»      


 منبع: مجله شامگاهی (دقیقه 17 تا 20):


http://www.radiofarda.com/audio/audio/1039970.html     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com