جو پليسي در اهواز حاكم است همه
23/04/2013 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر
كريم رحيمي فعال حقوق بشر
جو پليسي در اهواز حاكم است


 


در آغاز اين هفته نيروهاي امنيتي با هجوم به چند نقطه شهر اهواز ده ها نفر از شهروندان عرب را دستگيرکردند. طبق گزارش رسيده از اهواز یکشنبه شب 21آوریل 2013 نيروهاي امنيتي به حي الثورة ( كوي علوي يا شلنگ آباد) هجوم آورده و ٦٠ تن از شهروندان عرب از اين منطقهرا بازداشت كرده اند.


در ميان بازداشت شدگان 15 دانش آموز دبيرستانی هستند که در دبیرستان بهشتي  مشغول به تحصیل بوده اند. ده ها نفر از نيروهاي امنيتي و اطلاعاتي جهت جلوگيري از تجمع و تظاهرات وارد اين كوي شده و اقدام به دستگير هاي فرا قانوني نموده اند.


 


شهروندان عرب می گویند نيروهاي امنيتي خودسرانه و بدون هيچ مجوزي وارد مغازه ها شده و بعضي از مغازه داران را دستگير کردند.  عمل اين نيروها موجب اعتراض جوانان حي الثوره (كوي علوي)  شد كه آنان براي دفاع از خود با پرتاب سنگ بطرف مامورين با آنها درگير شده اند و در اين ميان تعداد دیگری از ساکنان آن منطقه دستگير شده اند.


طبق گزارش های منابع محلي نيروهاي امنيتي با ورود به منازل  تعدادي كامپيوتر و موبايلهاي بعضي از شهروندان كه در حال تصوير برداري بودند را با خود بردند.


فعالان حقوق بشر از اهواز تا به حال مشخصات ٢٨٩ تن از بازداشت شدگان را اعلام کرده اند اما آنان معتقدند کهآمار بازداشت شدگان بيش از آمار اعلام شده است. در ادامه لیستهای قبلی و با افزایش نام های زیر، لیست جدید بازداشتی های عرب چنین اعلام می شود.


 


 دستگير شدگان شهر اهواز- حي الثوره ( شلنگ آباد يا كوي علوي) در روز ٢٧ فروردين


٢٧٣- شداد عبيات فرزند زامل ٢٦ ساله


٢٧٤- مهدي سواري فرزند نعيم ١٥ ساله


 


بازداشت شدگان  روز 21 آوریل 2013 از حي الثورة( كوي علوي يا شلنگ آباد) شهر اهواز


٢٧٥- وزير ساري فرزند چاسب ( مغازه دار) كه مغازه وي توسط مأمورين تخريب شد


٢٧٦-عبد العلي ساري فرزند شميل 55 ساله ( مغازه دار و كارمند بيمارستان)


٢٧٧- محمود ساري فرزند عبدالعلي ٢٤ ساله دانشجوي رشته قانون


٢٧٨- يوسف صرخي ( سرخي) ٢٤ ساله دانشجوي زيست شناسي و شاعر


٢٧٩- محمد رضا ساري ( كودك ١١ ساله) که درروز ١٨/٤/٢٠١٣ دستگير شده بود


٢٨٠- ابراهيم عبيات كه در ٢٠/٤/٢٠١٣ دستگير شده بود.


 


بازداشت شدگان كوت عبدالله- شهر اهواز مورخ ١٩/٤/٢٠١٣


٢٨١-جعفر بالدي


٢٨٢- قاسم سواري


٢٨٣- احمد نيسي


٢٨٤- سيد كاظم قريشي(نمايشنامه نويس)


 


بازداشت شدگان كوي "زويه" شهر اهواز مورخ ٢٠/٤/٢٠١٣


٢٨٥-علي تميمي


٢٨٦-جواد بالدي


٢٨٧-سيد علي موسوي


 


بازداشت شدگان شهر حميديه مورخ  شنبه ٢٠/٤/٢٠١٣


٢٨٨- محمد عبيات


 


بازداشت شدگان شهر حويزه ٢١/٤/٢٠١٣


٢٨٩- حنّان زغيبي فرزند نبي ٢٦ ساله 


 


دستگيري هاي فرا قانوني و فشار های امنیتی بر شهروندان عرب خارج از چهارچوب قانون و مواد آئين دادرسي ايران و پيمان هاي بين الملي  حقوق بشر مي باشد. از سوی دیگر در حالی که مقامات امنیتی و قضائيایران در مناطق عرب نشین همچنان به نقض حقوق بشرادامه مي دهند، با سکوت سازمان های حقوق بشری رو به رو هستیم.


كريم دحيمي فعال حقوق بشر٢٣/٤/٢٠١٣

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com