لرزه خیزی وان ترکیه دیدگاه آزاد
06/11/2011 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر
شهرام میری کلانیکی کارشناس ارشد زلزله شناسی ومتخصص لرزه نگاری


لرزه خيزی وان ترکيهDescription: C:\Users\Shahram\Downloads\163680_155850161134626_100001289283899_317419_6300638_n.jpg


شهرام میری کلانیکی کارشناس ارشد زلزله شناسی ومتخصص لرزه نگاری


منشا اصلی لرزه خیزی در فلات ایران و ترکیه گسل های فعال وحرکت صفحه ها از جمله حرکات فشارشی صفحه عربستان به سمت شمال شرق است . وجوه مشترک بسیاری بین  زمین لرزه های این مناطق وجود دارد که از آن جمله می توان به چگونگی شکستگی در زمین لرزه و تشابه ژرفا و ساز و کار برخی از زمین لرزه های دو کشور اشاره کرد . که می توان به  زمین لرزه 24 نوامبر 1976 (35 سال قبل)با پنج هزار کشته اشاره نمود. مهم ترین زلزله در بین مرز دو کشور ایران و ترکیه در سده اخیر محسوب میشود وعلاوه بر خسارت سنگین در ترکیه به شهرهای مرزی شمال غرب ایران از جمله چالدران  وسیه چشمه و خوی نیز آسیب وارد کرد. زلزله اخیر در وان ترکیه  که شامل ناحیه ای با تلاقی گسل های ناحیه شرق ترکیه و شمال غربی ایران وهمچنین جنوب شرقی قفقاز پهنه ای است که در آن زلزله های مهم تاریخی سده بیستم رخ داده است. که یکی از گسل های مرتبط با سامانه گسله آناتولی شمالی علت این رویداد به حساب می آید. علاوه بر  شهرهای دیاربکر، آگری، ازروم ،موش، ارجیش ترکیه  در شهرهای مرزی شمال غربی ایران نیز احساس شد.با توجه به اینکه آذربایجان غربی بخش شمال غربی فلات ایران را تشکیل می دهد منطقه مورد نظر جز ایالت لرزه زمین ساختی البرز غربی و آذربایجان است که زمین لرزه های متعددی را تجربه کرده است و از نظر زلزله خیزی بسیارفعال می باشد. گسلهای: دریاچه ارومیه  ، شمال و جنوب سلماس ، اشنویه و خطواره ارومیه  می توانند سبب زلزله در محدوه این شهرها و نهایتاٌ باعث تخریب دراین مناطق  گردند. از آنجا که بزرگای زمین لرزه بر پایه رابطه های گوناگون من جمله (بزرگای محلی، بزرگای موج حجمی یا درونی،  بزرگای موج سطحی،  بزرگای ممانی یا گشتاوری)با استفاده از لرزه نگار های مختلف مورد استفاده قرار می گیرند که بطور طبیعی نگاشت دامنه موج در آنها یکنواخت نیست و اعداد متفاوتی از سوی موسسه لرزه نگاری اعلام می شود. بهترین بیان از بزرگای زلزله همان بزرگای گشتاوری است که در آن اندازه گیری بزرگای زلزله بر مبنای مقدار کار انجام شده است. بزرگای زمین لرزه در ترکیه،  بر حسب امواج حجمی یا درونی حساب گردیده بود که امکان اشتباه در اعلام سریع بزرگی زلزله های اصلی با بزرگای بیش از 7 را دارند که این مسئله مدیریت بحران ترکیه را با مشکل مواجه کرده است.


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


  
     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com